Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R6jnxcam0vL5O
Na ilustracji przestawiony jest koncert z wiązkami laserów wymierzonymi w różne kierunki.

Równanie prostej równoległej do osi Y

Źródło: Dani Carpenter, dostępny w internecie: www.unsplash.com.

Od czasów starożytnych w geometrii prosta jest tzw. pojęciem pierwotnym. Oznacza to, że jest obiektem na tyle podstawowym i intuicyjnym, że nie podaje się jego definicji. Sytuacja zmieniła się, kiedy Kartezjusz wpadł na pomysł, aby połączyć geometrię z algebrą. Poprzez wprowadzenie układu współrzędnych niektóre obiekty dadzą się opisać (a zatem zdefiniować) prostymi równaniami. Okazuje się, że w geometrii analitycznej prostą można zdefiniować jako zbiór wszystkich punktów spełniających pewne równanie.

Twoje cele
  • Podasz równanie prostej równoległej do osi Y.

  • Opiszesz nierównościami obszary wyznaczone przez proste równoległe do osi Y.

  • Zinterpretujesz graficznie równanie i nierówność z wartością bezwzględną.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida