Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RewV8WCZFQLZA
Obraz przedstawia pole bitewne pod Friedlandem. Na rozległym polu widoczne są wojska napoleońskie. Na niewielkim pagórku znajduje się grupa jeźdźców na koniach. Wyróżnia się wśród nich Napoleon na białym koniu. Napoleon macha swoim kapeluszem 12 konnemu Pułkowi Kirasjerów przejeżdżającym przed nim. Żołnierze jadą konno z wzniesionymi ku górze szablami.

Wielka Armia i jej sekrety

Friedland.
Źródło: Jean-Louis-Ernest Meissonier (1815–1891), Wikimedia Commons, domena publiczna.

To była armia, która zadziwiła Europę. W ciągu ćwierćwiecza między wybuchem rewolucji francuskiej a klęską pod Waterloo (1789–1815) wojsko francuskie odniosło tak wiele wspaniałych zwycięstw, że słusznie uchodziło za najlepszy oręż swojej epoki. Armia Napoleona potrafiła pokonać praktycznie wszystkie wojska ówczesnej Europy! Dlaczego więc po licznych zwycięstwach nadszedł dla niej czas porażek? Dlaczego ta znakomita siła poniosła w końcu klęskę?

R1eL9kSEiUFuv1
Linia chronologiczna przedstawiająca wydarzenia między 1789 a 1815 rokiem.  1789 – rozpoczęcie rewolucji francuskiej.  1799‑1815 okres wojen napoleońskich.  1803 – zerwanie pokoju Francji z Wielką Brytanią.  05.12.1804 – przyjęcie przez Napoleona przysięgi Armii na Polu Marsowym.  02.12.1805 – zwycięstwo Francji pod Austerlitz. 1806‑1807- Wojna z IV koalicją, zwycięstwo Francji nad Prusami. 1807 – utworzenie Księstwa Warszawskiego.  1812 – rozpoczęcie kampanii moskiewskiej, początek upadku Napoleona.  1815 – Klęska Napoleona pod Waterloo.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Objaśnisz strategie wojenne stosowane przez Napoleona.

  • Wyjaśnisz, dlaczego Napoleon poniósł klęskę.

  • Podyskutujesz o roli służby szpiegowskiej w działaniach wojennych.