Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1f1JwaTbqJbW
Zdjęcie przedstawia cztery fiolki zawierające fosfor w czystej postaci. Jedna z fiolek jest otwarta i wysypują się z niej małe białe kuleczki.

Jakie są zastosowania fosforu i jego najważniejszych związków?

Fosfor w czystej postaci jest białym ciałem stałym.
Źródło: dostępny w internecie: pixabay.com, domena publiczna.

Fosfor należy do grupy azotowców. Po raz pierwszy został wyizolowany (jako biały fosfor) w XVII wieku. Nazwa tego pierwiastka jest związana z jego zdolnością do emisji światła w wyniku utleniania się w obecności tlenu zawartego w powietrzu (zjawisko chemiluminescencji). Etymologia słowa fosfor wywodzi się ze starożytnej Grecji, gdzie termin Phōsphóros, czyli „niosący światło”, oznaczał Fosforosa – boga i uosobienie Gwiazdy Porannej (planety Wenus, która była widoczna nad horyzontem przed wschodem Słońca). W średniowieczu, przekształcając się w łacińskie Phosphoros, co znaczyło Lucifer („niosący światło”; pol. Lucyfer), stał się poetyckim określeniem upadłego anioła. Jakie może mieć zastosowanie pierwiastek, który posiada tak ciekawą historię?

Twoje cele
  • Opiszesz, w jakich postaciach występuje fosfor w przyrodzie oraz jakie związki chemiczne tworzy.

  • Wymienisz związki chemiczne fosforu, które znajdują zastosowanie w codziennym życiu.

  • Zaproponujesz dziedziny, w których można wykorzystać fosfor.