Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
RyJYzYMiQvTWM
Ilustracja przedstawia dwie postaci. Po lewej stronie leży mężczyzna, ma opuchnięte oczy i trzyma ręce blisko siebie. Nad nim znajduje się mnich. Pochyla się nad leżącym, dotyka rękoma koc. Mnich jest starszy, ma charakterystycznie wygolony czubek głowy. Na obrazie dominują odcienie koloru brązowego.

Sposób postrzegania świata przez podmiot liryczny w wierszu Introdukcja Stanisława Grochowiaka

Egon Schiele, Agonia (Walka śmierci), 1912
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
Stanisław Grochowiak

Lepszy jest katastrofizm bez katastrofy, niż katastrofa poprzedzona najwznioślejszą sielanką. Chyba tak.

wstęp Źródło: Stanisław Grochowiak.

Turpizm w poezji Stanisława Grochowiaka to posługiwanie się brzydotą jako środkiem ekspresji artystycznej. Wiersze poety nie wynikają z chęci epatowania niezwykłymi, pozaestetycznymi skojarzeniami, lecz mają głęboko etyczne korzenie. Antyestetyczne obrazy w poezji Stanisława Grochowiaka odsłaniają istotne zjawiska składające się na pełnię ludzkiej egzystencji, których przemilczać lub omijać nie można. „Nie wszystek minę” wypowiedziane przez poetę można potraktować jako wyznanie artysty, który wie, że w swojej poezji zapisał prawdziwe życie. Czy rzeczywiście?

Twoje cele
  • Ocenisz swoją wiedzę i umiejętności, wykonując zadania z przygotowanego zestawu ćwiczeń.

  • Postawisz tezę interpretacyjną i spróbujesz ją udowodnić.

  • Wykorzystasz kontekst historycznoliteracki w interpretacji tekstu poetyckiego.

  • Porównasz funkcjonowanie estetyki turpizmu w tekstach poetyckich.

  • Wykorzystasz opracowania teoretyczne do podnoszenia swoich kompetencji poznawczych.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida