Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1c9CyklHTlyd
Ilustracja przedstawia tłum ludzi sfotografowany od góry. Ludzie znajdują się na dużym placu.

Słownik filozoficzny: prawo

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Prawo jest tematem codziennych wiadomości i bardzo często głównym wątkiem dramatów fabularnych. Wiele osób sądzi, że wie, czym jest prawo, więc indywidualny punkt widzenia wpływa na to, jak jest rozumiane. Dlaczego ludzki rozum nie wystarcza, by ludzkie czyny i wybory były słuszne? Dlaczego w prawie szuka się szansy na sprawiedliwość i drogę do wolności?

Prawo codziennie dotyka naszego życia, reguluje to, co możemy, a czego nie możemy zrobić, służy do rozstrzygania sporów, karania i rządzenia. Istnieją prawa, które są powszechnie akceptowane i prawa, które budzą kontrowersje. Mimo tego, prawo jest tym, co odgrywa centralną rolę w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym.

By zrozumieć i wyjaśnić społeczeństwo należy zrozumieć jego kulturę prawną. Prawo, najogólniej mówiąc, to zespół określonych norm postępowania lub pewien zbiór faktów związanych z normami prawnymi. Jeśli zastanowimy się nad źródłami prawa, wyłonią nam się dwa odmienne stanowiska: koncepcja prawa naturalnego i koncepcja pozytywistyczna. Debata dotyczy relacji między moralnością a prawem. Zarówno wartości moralne, jak i prawo określają dopuszczalne zachowania w społeczeństwie. Czy prawo jest odrębne od wartości moralnych społeczeństwa, w którym działa, czy też są one nierozerwalnie związane? Teoria i filozofia prawa starają się wyjaśnić te zagadnienia.

Twoje cele
  • Poznasz pojęcie prawa.

  • Wyjaśnisz znaczenie doktryny prawa naturalnego i pozytywnego.

  • Rozpoznasz w tekstach źródłowych założenia doktryny prawa.