Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1bjfZmvFb9Ky
Ilustracja przedstawia jeża w dużym przybliżeniu. Jeż znajduje się na trawie.

Abiotyczne czynniki środowiska oddziałujące na organizm

Jeż europejski (Erinaceus europaeus ) prowadzi nocny tryb życia i zamieszkuje widne lasy, obrzeża terenów zabudowanych i parki miejskie. Mniej więcej od połowy listopada, kiedy temperatura na zewnątrz ulega znacznemu obniżeniu, a dostępność pokarmu maleje, obniża on tempo metabolizmu i zapada w sen zimowy (hibernację). Hibernuje zwinięty w kłębek w ciasnych, osłoniętych od zimna norach, stertach liści lub w kompostownikach.

Na występowanie organizmów na danym terenie mają wpływ rozmaite elementy środowiska, w tym czynniki abiotyczne, takie jak temperatura, dostępność wody, zasolenie, światło słoneczne i struktura gleby. W wielu miejscach na Ziemi zmieniają się one w czasie i przestrzeni, więc organizmy – aby poradzić sobie w niesprzyjających warunkach –są zmuszone do wykształcania przystosowań, za pomocą których będą mogły utrzymać względnie stałe warunki wewnętrzne, czyli homeostazę.

Twoje cele
  • Scharakteryzujesz czynniki abiotyczne wpływające na organizmy.

  • Wykażesz wpływ czynników abiotycznych na budowę i funkcjonowanie organizmów.

  • Porównasz wpływ wybranych czynników abiotycznych na organizmy.