Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Czynnikami abiotycznymiczynniki abiotyczneCzynnikami abiotycznymi oddziałującymi na organizm nazywamy czynniki fizykochemiczne: temperaturę, dostępność wody i stopień jej zasolenia, natężenie światła oraz właściwości gleby. Wpływają one na zdolność organizmów do życia w danym środowisku. Często działają wspólnie i trudno mówić o wpływie jednego z nich bez zwrócenia uwagi na pozostałe.

bg‑lime

Temperatura

Temperatura środowiska jest jednym z najważniejszych czynników oddziałujących na organizmy. Warunkuje ona wszystkie procesy metaboliczne zachodzące w komórkach, np. oddychanie, aktywność enzymów, fotosyntezę u roślin. Wpływa na wzrost, wymianę gazową, aktywność ruchową, reguluje rozrodczość. Większość organizmów funkcjonuje i przejawia aktywność w temperaturze od 0°C do 30°C. W temperaturze 0°C woda zamarza, tworząc kryształki lodu. Nie stanowi wtedy środowiska reakcji, a ponadto może uszkadzać błony komórkowe. Z kolei w wysokiej temperaturze – ok. 40–50°C – może nastąpić inaktywacja enzymów i zachwianie metabolizmu na skutek odwodnienia i denaturacji białkadenaturacja białkadenaturacji białka.

Przykłady przystosowań zwierząt i roślin do warunków termicznych

R1ev28ueQx29I1
1. Stałocieplność. Organizmy wykształciły szereg mechanizmów regulujących wewnętrzną temperaturę ciała. Jednym z nich jest stałocieplność występująca u ptaków i ssaków, które utrzymują względnie stałą temperaturę ciała niezależnie od temperatury otoczenia. Zwierzęta te wytworzyły szereg adaptacji zapobiegających utracie ciepła (na przykład regulacja krążenia przy powierzchni skóry, upierzenie u ptaków, owłosienie u ssaków) oraz umożliwiających usunięcie jego nadmiaru (na przykład pocenie się powoduje parowanie wilgoci z powierzchni ciała i jego schładzanie). Utrzymanie optymalnej temperatury ciała jest u nich kontrolowane przez mózg. Zdjęcie przedstawia trzy psy różnych ras: to doberman, owczarek niemiecki oraz york, siedzą obok siebie na trawie. Psy (Canis lupus familiaris) są zwierzętami stałocieplnymi, które w warunkach wysokiej temperatury chronią się przed przegrzaniem, intensywnie dysząc., 2. Zmiennocieplność. Innym przystosowaniem regulującym wewnętrzną temperaturę ciała jest zmiennocieplność występująca u ryb, płazów, gadów i bezkręgowców. Temperatura ciała tych zwierząt zmienia się wraz z temperaturą otoczenia. Organizmy zmiennocieplne są zależne od zewnętrznych źródeł ciepła, na przykład płazy i gady wykazują największą aktywność w wysokich temperaturach, natomiast w niskich ograniczają ją. Zdjęcie przedstawia żabę siedzącą na liściu. Ma ciało krępej budowy. Jej chropowata skóra pokryta jest brodawkami. Na wszystkich kończynach ma trzy długie palce. Grzbiet ma kolor oliwkowozielony. Przez środek grzbietu biegnie jasnozielony pasek. Na grzbiecie występują także ciemniejsze duże plamy o nieregularnych kształtach. Żaba na tylnych kończynach ma ciemne paski. Żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus, syn. Rana ridibunda), będąca jednym z sześciu gatunków płazów z rodziny żabowatych żyjących w Polsce, jest przykładem zwierzęcia zmiennocieplnego. Jesienią zapada w sen zimowy, który spędza na dnie zbiorników wodnych., 3. Sen zimowy i sen letni. Niektóre zwierzęta, przystosowując się do przetrwania w niesprzyjających warunkach termicznych, spowalniają swoje funkcje życiowe i zapadają w sen zimowy, zwany hibernacją, która jest charakterystyczna na przykład dla niedźwiedzi brunatnych (Ursus arctos), lub też pogrążają się w śnie letnim, czyli estywacji, typowej na przykład dla niektórych gatunków ślimaków słodkowodnych. Zdjęcie przedstawia ślimaka winniczka. Ma jasnobrązową muszlę w kształcie spirali pokrytą licznymi bruzdami. Porusza się na umięśnionej nodze. Ślimak pełza po gałęzi drzewa. Ślimak winniczek (Helix pomatia), powszechnie występujący w Europie środkowej i zachodniej, zapada w sen letni (estywację), by przetrwać niekorzystne warunki, na przykład suszę. Zimą natomiast hibernuje., 4. Rośliny ze środowisk gorących. Rośliny ze środowisk gorących (kserofity, do których należą sukulenty i sklerofity – zob. objaśnienia zawarte w Słowniku) nie mogą chłodzić się przez parowanie, gdyż uległyby odwodnieniu. Aby chronić się przed przegrzaniem, ograniczyły powierzchnię ciała w stosunku do masy. Pustynne terofity natomiast przeczekują najbardziej gorący i suchy okres w postaci nasion. Zdjęcie przedstawia ocotillo. Roślina ma długie pędy porośnięte drobnymi liśćmi. Pomiędzy ocotillo rosną kaktusy saguaro oraz niskie rośliny. Ocotillo (Fouquieria splendens) jest przykładem sklerofita występującego w południowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych i północnym Meksyku. Przez większą część roku jest on pozbawiony liści, dzięki czemu może uniknąć nadmiernej utraty wody. Liście pojawiają się po ulewnych deszczach, jednak usychają natychmiast po wyschnięciu gleby., 5. Rośliny z klimatu umiarkowanego. Rośliny z klimatu umiarkowanego, na przykład drzewa liściaste, w warunkach zimowych w wyniku niedoboru światła i niedostępności wody spowalniają swój metabolizm, a także zrzucają liście. Przed mrozem chroni je kora, a zawiązane na kolejny sezon pąki osłaniają łuski. Ponadto zwiększa się stężenie glukozy w soku roślinnym. Z kolei w warunkach letnich kora chroni drzewa przed przegrzaniem. Taką funkcję pełnią także liście z woskami, kutykulą i włoskami odbijającymi światło. Zdjęcie prezentuje gałązkę jesionu z pączkami liściowymi zamkniętymi w łusce. Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) jest gatunkiem drzewa powszechnym w Europie. Zimą w okresie spoczynku i w stanie bezlistnym łatwo rozpoznać go po charakterystycznych czarnych pąkach., 6. Jaryzacja. Interesującym zjawiskiem jest jaryzacja, czyli działanie niskiej temperatury na niektóre rośliny, co warunkuje ich kwitnienie. Zjawisko to ma swój wymiar praktyczny – uprawiane w naszym klimacie zboża ozime są wysiewane na jesieni, gdyż ich nasiona potrzebują okresu niskich temperatur (zimy), aby wyrosłe z nich rośliny mogły później zakwitnąć. Zdjęcie przedstawia kwiaty rzepaku. Są czteropłatkowe, zebrane w grono, intensywnie żółte. Rzepak (Brassica napus) jest powszechnie uprawiany w Eurazji. To roślina oleista z odmianami ozimymi, które zimują pod warstwą śniegu, aby wydać plon.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., Paul Asman and Jill Lenoble Follow, Robin Inkysloth, www.flickr.com, licencja: CC BY-NC-ND 2.0.

Środowisko wodne to środowisko życia, w którym temperatura jest względnie stała. Wynika to z wysokiego ciepła właściwego wody oraz z jej dużej pojemności cieplnej. Woda pochłania duże ilości ciepła, nie zwiększając przy tym znacznie swojej temperatury – masy ciepła szybko przemieszczają się i rozpraszają. Żyjące w wodzie organizmy nie muszą zatem wytwarzać przystosowań umożliwiających im przetrwanie w zmieniających się temperaturach.

bg‑lime

Woda

Woda jest równie ważnym jak temperatura czynnikiem oddziałującym na organizmy. W środowisku wodnym zachodzą procesy metaboliczne organizmów. Bierze ona udział w hydrolizie i syntezie związków chemicznych oraz pobieraniu składników pokarmowych. Jest środkiem transportu wewnątrzustrojowego (np. substancji odżywczych czy hormonów). Reguluje temperaturę, ciśnienie osmotyczneosmozaosmotyczne i pH organizmów.

RefcojhZkJueD1
Woda stanowi przeciętnie 70–80% każdego organizmu, co zależy od jego wieku i etapu rozwoju. Chełbia modra (Aurelia aurita) jest kosmopolitycznym gatunkiem, którego ciało składa się z wody aż w 98%.
Źródło: bathyporeia, www.flickr.com, licencja: CC BY-NC-ND 2.0.

Zwierzęta muszą stale pobierać wodę, uzupełniać ją w organizmie oraz zapobiegać jej utracie. Piją czystą, słodką wodę, a także uzyskują ją z pokarmu. Wiele zwierząt ze środowisk pustynnych prowadzi nocny tryb życia, aby zminimalizować straty wody. Może także temu służyć wydalanie zagęszczonego moczu. Z kolei ciało pokryte śluzem, skorupą czy wytworami naskórka (np. piórami czy włosami) zapobiega wysychaniu.

Niektóre kręgowce, tj. gady, ptaki i ssaki, wytworzyły błony płodowe, aby stworzyć środowisko wodne dla zarodka i uniezależnić jego rozwój od zbiorników wodnych.

Głównym źródłem wody dla roślin na lądzie jest gleba, do której dostaje się ona wraz z opadami deszczu i topniejącym śniegiem. Ilość wody, która jest przetrzymywana w glebie wbrew sile grawitacji nazywana jest ich pojemnością polową gleby. Woda z gleby pobierana jest przez korzenie, a jej transport z korzeni do liści jest spowodowany głównie ich siłą ssącą, wywołaną transpiracjątranspiracjatranspiracją i parciem korzeniowym. Deficyt wody w glebie nazywany jest suszą i prowadzi do przerzedzania się roślinności na danym terenie.

RGAuC6hODsafK1
Baobab afrykański (Adansonia digitata) jest sukulentem łodygowym z rozwiniętą w pękatym pniu tkanką wodną. Dzięki niej może gromadzić wodę, żeby przetrwać długie okresy suszy.
Źródło: Bernard DUPONT, www.flickr.com, licencja: CC BY-SA 2.0.
bg‑lime

Zasolenie

Zasolenie jest czynnikiem, który silnie wpływa na organizmy występujące w środowiskach wodnych, a na organizmy lądowe oddziałuje przede wszystkim wówczas, gdy woda występująca w glebie jest słabo dostępna dla organizmów.

Stężenie soli w środowisku wodnym wpływa na gospodarkę osmotyczną organizmu. Pobór wody i jej wydalanie muszą się bilansować. Dzięki osmoregulacjiosmoregulacjaosmoregulacji organizmy dostosowują się do życia w środowisku wodnym, zarówno ubogim, jak i zasobnym w sól, co przebiega zgodnie z ich optimum zasolenia. Osmoregulacja jest procesem, dzięki któremu organizmy regulują skład chemiczny płynów ustrojowych oraz równoważą pobieranie i wydalanie wody. Przykładowo morskie ryby kostne (np. śledź bałtycki (Clupea harengus membras)), których organizm jest hipotoniczny względem wody morskiej – co oznacza, że stężenie soli w płynach ustrojowych ryby jest niższe niż w wodzie morskiej – równoważą utratę wody, pijąc jej duże ilości. Jest ona następnie filtrowana z nadmiaru soli przez nerki i skrzela. Ryby te zarazem wydalają niewielkie ilości moczu. Z kolei zwierzęta słodkowodne (np. płoć (Rutilus rutilus)), których organizm jest hipertoniczny względem środowiska – czyli stężenie soli w płynach ustrojowych ryby jest wyższe niż na zewnątrz organizmu – muszą stale usuwać nadmiar wnikającej do ich organizmu wody. W związku z tym ograniczają picie wody oraz wydalają duże ilości moczu.

RNE7fm5XrpWrA1
Ilustracja interaktywna przedstawia schemat przepływu wody w roztworze hipo-, hiper i izotonicznym. Na ilustracji są dwa naczynia. W pierwszym z nich w wodzie znajdują się pojedyncze żółte kulki - to substancje rozpuszczalne. W naczyniu, pionowo, znajduje się błona selektywnie przepuszczalna. Dzieli naczynie na pół. Po lewej stronie błony jest roztwór hipertoniczny, po prawej stronie błony jest roztwór hipotoniczny. Strzałką zaznaczono przepływ wody netto, który odbywa się od roztworu hipotonicznego do hipertonicznego. W roztworze hipertonicznym jest kilka pojedynczych żółtych kulek. W roztworze hipotonicznym zaledwie cztery. W drugim naczyniu z wodą również znajdują się substancje rozpuszczalne w postaci pojedynczych żółtych kulek. Pionowo przez środek naczynia przechodzi błona selektywnie przepuszczalna. Przepływ wody netto odbywa się w dwóch kierunkach. W całym naczyniu rozkład substancji rozpuszczalnych jest taki sam. To przykład roztworu izotonicznego.
Schemat przedstawiający przepływ wody w roztworze hipo-, hiper- i izotonicznym.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., Na podstawie: N. Campbell, J. Reece, Biologia, red. prowadzący J. Strzałko, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2012, s. 955, licencja: CC BY-SA 3.0.

Rośliny występujące w środowiskach lądowych o wysokim zasoleniu nazywamy halofitami. Rosną one w pobliżu mórz. W wakuolach gromadzą elektrolity, dzięki czemu utrzymują ich niskie stężenie w cytoplazmie i innych organellach. Nadmiar soli wydzielają poprzez gruczoły solne (np. soliród zielny (Salicornia europaea)). Rośliny ze słonego środowiska wodnego w większości są izotoniczne, czyli mają jednakowe stężenie soli wewnątrz organizmu, jak w otoczeniu, w którym rosną. Nieliczne rośliny morskie są hipotoniczne: woda z ich tkanek wycieka do środowiska, co wymusza kosztowną energetycznie osmoregulację.

bg‑lime

Światło słoneczne

Światło słoneczne jest podstawowym źródłem energii na Ziemi. Jego intensywność zależy od cyklu dobowego (dzień/noc) i rocznego (pory roku). Absorbują je organizmy fotosyntetyzujące, które podczas fotosyntezy przekształcają energię świetlną w energię wiązań chemicznych. Jej intensywność zależy od natężenia, jakości i czasu naświetlania.

RRXVswkB7sgFD
Zakres elektromagnetycznego promieniowania Słońca. Promieniowanie świetlne dociera do Ziemi w dużo większym zakresie niż może być wykorzystane. Organizmy fotosyntetyzujące absorbują promieniowanie świetlne o długości fali od ok. 400 do ok. 700 nm. Zakres ten nazywamy promieniowaniem fotosyntetycznie czynnym. Ponadto do Ziemi może docierać nadmiar promieniowania ultrafioletowego. Jest ono przepuszczane przez zmniejszającą się warstwę ozonową i uszkadza DNA komórek i białka (szczególnie na dużych wysokościach, gdzie dociera go więcej).
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Przykłady przystosowań roślin i zwierząt do warunków świetlnych

R1TABlYayuy1t1
1. Fotosynteza. Typową fotosyntezą jest fotosynteza typu C 3 , którą przeprowadza większość roślin klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się ona wzrostem intensywności wraz ze wzrostem natężenia światła do momentu osiągnięcia świetlnego punktu wysycenia. Przykładami takich roślin są pszenica (Triticum vulgare) i buk (Fagus grandifolia). Przystosowaniem roślin do fotosyntetyzowania przy wysokim natężeniu światła oraz w podwyższonej temperatury i suszy jest fotosynteza typu C 4 . Charakteryzuje się ona zwiększeniem stężenia C O 2 w miejscu występowania enzymu Rubisco oraz przestrzennym rozdzieleniem miejsca asymilacji i redukcji C O 2 , dzięki czemu eliminowane jest zjawisko fotooddychania, a wydajność fotosyntezy i produkcja biomasy rośnie. Przykładami takich roślin są kukurydza (Zea mays), trzcina cukrowa (Saccharum officinarum) i sorgo (Sorghum vulgare). Rośliny przeprowadzające fotosyntezę C 3 charakteryzuje 1,5–2 razy niższa produktywność niż rośliny C 4 . Zdjęcie przedstawia trzcinę cukrową. Przypomina wysoką trawę. Kłosy zebrane są w piramidalną wiechę. Trzcina cukrowa (Saccharum officinarum) jest przykładem rośliny przeprowadzającej fotosyntezę typu C4, czyli takiej, podczas której procesy asymilacji i redukcji dwutlenku węgla są oddzielone przestrzennie. Jest ona przystosowaniem do wysokiego natężenia światła, wysokich temperatur i suszy. Natężenie fotosyntezy wzrasta u trzciny cukrowej wraz ze wzrostem natężenia światła., 2. Rośliny światło- i cieniolubne. Zależnie od intensywności oświetlenia w środowisku rośliny możemy podzielić na światło- i cieniolubne. Aby zoptymalizować absorpcję energii słonecznej, liście roślin światłolubnych są grubsze i układają się równolegle do kierunku padania promieni słonecznych, natomiast liście roślin cieniolubnych są większe, cieńsze i zajmują położenie prostopadłe w stosunku do działania promieni słonecznych. Rośliny rosnące w zacienieniu (na przykład pod koronami drzew) konkurują ze sobą o dostęp do światła (na przykład na dnie lasów). Zdjęcie przedstawia siewkę świerku. Ma delikatne igły. Świerk pospolity (Picea abies) rośnie w pełnym słońcu, jednak jego młode siewki są wybitnie cieniolubne. Dzięki temu są w stanie wygrać konkurencję o światło, która w runie leśnym jest bardzo silna., 3. Rośliny środowisk wodnych. W środowisku wodnym światło stanowi istotny czynnik ograniczający wzrost, gdyż na różnych głębokościach różne jego zakresy są absorbowane i rozpraszane. Woda najsilniej absorbuje promieniowanie podczerwone. Najgłębiej dociera światło niebieskie i niebieskozielone. Natomiast najintensywniej fotosynteza zachodzi przy powierzchni zbiorników wodnych. Zdjęcie przedstawia halymenię. To glon rosnący na skalnym podłożu. Glon przypomina połączone ze sobą liście o postrzępionym brzegu. Mają kolor czerwonobrunatny. Krasnorosty (Rhodophyta) są gromadą glonów, która oprócz chlorofilu a i d wytworzyła także inne barwniki – czerwoną fikoerytrynę i niebieską fikocyjaninę. Jest to przystosowanie służące zwiększeniu zakresu promieniowania, które jest przez nie absorbowane w środowisku wodnym. Przykładem krasnorostu jest Halymenia sp., 4. Typy aktywności zwierząt w ciągu doby. Światło to czynnik, który reguluje czynności życiowe zwierząt, m.in. przez wpływ na intensywność i długość dnia. Wyróżniamy trzy typy aktywności zwierząt w ciągu doby: aktywność dzienną (na przykład u pszczół i ptaków), aktywność nocną (na przykład u ciem i licznych drobnych gryzoni) oraz całodobową (na przykład u licznych muchówek, łososi). Zwierzęta, które prowadzą nocny tryb życia, wykształciły przystosowania pozwalające na absorpcję znikomej ilości światła, na przykład poprzez wyspecjalizowaną budowę oczu. Z kolei ograniczeniu niebezpiecznego wpływu światła służy gruba skóra, pióra, łuski lub silna pigmentacja ciała. Światło oddziałuje także na rozrodczość zwierząt (długość dnia i temperatura wyznacza czas okresu godowego), orientację zwierząt w przestrzeni i czasie oraz interakcje wewnątrz- i międzygatunkowe (na przykład wpływa na konkurencję o zasoby). Zdjęcie przedstawia lecącego nietoperza. Jego skrzydła tworzy błona lotna. Ma duże uszy. Ciało pokryte jest sierścią. Większość nietoperzy (Chiroptera) prowadzi nocny tryb życia. Mają one doskonale wykształcony narząd słuchu, dzięki któremu lokalizują źródła pokarmu i orientują się w przestrzeni, stosując zjawisko echolokacji.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., Ria Tan, www.flickr.com, licencja: CC BY-NC-ND 2.0.
bg‑lime

Właściwości gleby

Gleba wpływa na występowanie organizmów poprzez odczyn pH, skład mineralny i strukturę fizyczną.

Gleby powstają ze skał macierzystych. Ich jakość determinują m.in. właściwości skały macierzystej, klimat, rzeźba terenu, roślinność, bakterie i grzyby w niej obecne oraz działalność człowieka. Wartość pH gleby i wody wpływa na rozpuszczalność, a przez to na dostępność i pobieranie jonów przez organizmy, np. jony molibdenu są słabo pobierane przez rośliny w środowisku kwaśnym, natomiast jony cynku – w zasadowym. Optymalną wartością pH, w której rośliny pobierają makro- i mikroelementy wynosi około 5–6. Wartość pH gleby i wody stwarza także kwaśne lub zasadowe środowisko życia. Przykładami roślin kwasolubnych są rośliny torfowisk: borówka (Vaccinium) i torfowiec (Sphagnum)). Rośliny zasadolubne to np. koniczyna (Trifolium) oraz szałwia (Salvia).

RcBU5y9QnQt2E1
Żurawina jest drobną, płożącą się krzewinką rosnącą na torfowiskach charakteryzujących się kwaśnym odczynem gleby. Jej owoce wykorzystywane są w kuchni i w kosmetyce.
Źródło: domena publiczna.

W środowiskach wodnych struktura dna i skład mineralny skały macierzystej tworzącej dno wpływa na skład wody w danym zbiorniku, a przez to oddziałuje na organizmy w nim żyjące. Na przykład dno pełne mułu sprzyja występowaniu organizmów zakopujących się w nim (np. małży (Bivalvia)).

Bywa, że gleby ulegają degradacji, co skutkuje ubytkiem składników pokarmowych, próchnicy, zmianą zasolenia, zanieczyszczeniem, zmianą pH. Często dzieje się tak przez działalność człowieka (np. zanieczyszczenia przemysłowo‑chemiczne, budownictwo mieszkaniowe). Mówimy wtedy o czynnikach antropogenicznych. Czynniki naturalnie wpływające na degradację gleby to np. pożary, erozja i susza.

Słownik

adaptacja
adaptacja

(łac. adaptatio – przystosowanie) dziedziczne przystosowanie organizmów do zmieniających się warunków środowiska, pozwalające na przetrwanie i rozmnażanie w tym środowisku

czynniki abiotyczne
czynniki abiotyczne

(z gr. a- lub an- – zaprzeczenie, brak (czegoś), gr. bios – życie) czynniki fizykochemiczne, takie jak temperatura, światło, woda, poziom zasolenia czy właściwości gleby, przynależne określonemu środowisku i wpływające na organizmy żywe

denaturacja białka
denaturacja białka

proces, w którym zniszczeniu ulega przestrzenna struktura białka, w wyniku czego staje się ono biologicznie nieaktywne

jaryzacja (wernalizacja)
jaryzacja (wernalizacja)

procesy biochemiczne zachodzące u wielu roślin ozimych, dwu- i wieloletnich, polegające na poddaniu ich działaniu temperatury od –10°C do 0°C, co warunkuje ich kwitnienie

kserofity
kserofity

rośliny sucholubne, przystosowane fizjologicznie i anatomicznie do życia w środowisku ubogim w wodę

osmoregulacja
osmoregulacja

regulacja stężenia roztworu przez komórkę lub organizm polegająca na przenikaniu wody z roztworu o niższym stężeniu do roztworu o stężeniu wyższym przez błonę półprzepuszczalną

osmoza
osmoza

dyfuzja wody przez błonę półprzepuszczalną z roztworu o mniejszym stężeniu do roztworu o większym stężeniu

partenogeneza (dzieworództwo)
partenogeneza (dzieworództwo)

(gr. parthénos – dziewica’, génesis – powstanie) odmiana rozmnażania, która polega na rozwinięciu się osobnika potomnego z komórki jajowej bez udziału plemnika

Rubisco
Rubisco

karboksylaza/oksygenaza rybulozo‑1,5‑bisfosforanu, enzym katalizujący pierwszą fazę cyklu Calvina‑Bensona, czyli przyłączenie cząsteczki COIndeks dolny 2 do RuBP (rybulozo‑1,5‑bifosforanu)

sklerofity
sklerofity

(gr. sklēros – twardy, phyton – roślina) rośliny sucholubne, należące do kserofitów, przystosowane do życia w środowisku ubogim w wodę, o twardych, skórzastych i błyszczących liściach

stenobionty
stenobionty

(z gr. stenós – wąski) organizmy o wąskim zakresie tolerancji w stosunku do warunków środowiskowych

sukulenty
sukulenty

(łac. succus – sok) rośliny sucholubne, należące do kserofitów, przystosowane do życia w środowisku ubogim w wodę, o liściach miękkich, soczystych, zdolne do gromadzenia i magazynowania wody w tkance wodnej

termoregulacja
termoregulacja

utrzymywanie wewnętrznej temperatury ciała w optymalnym zakresie dla organizmu

tolerancja ekologiczna
tolerancja ekologiczna

(łac. tolerantia – cierpliwość, wytrwałość) zdolność organizmów do przystosowywania się do warunków środowiska (czynników biotycznych i abiotycznych)

transpiracja
transpiracja

parowanie wody z nadziemnych części roślin przez aparaty szparkowe, przetchlinki i kutykulę

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida