Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Wpływ temperatury, intensywności światła, dostępności wody i właściwości gleby na organizmy

1
Polecenie 1
Rx1uYE48iSaK3
Uważnie przeanalizuj grafiki interaktywne, a następnie na pięciu dowolnie wybranych przykładach wykaż wpływ czynników abiotycznych na budowę i funkcjonowanie organizmów. (Uzupełnij).
1
1
Polecenie 2
R1RxemdgDK1g3
Po przeanalizowaniu grafiki interaktywnej scharakteryzuj pojęcie czynników abiotycznych oraz wyjaśnij różnicę między czynnikami abiotycznymi i biotycznymi. (Uzupełnij).
1
Polecenie 3

Zakwalifikuj dany czynnik do odpowiedniej grupy.

RfcdCkB50MSHL1
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida