Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RLqTzwAdE2giM1
Ćwiczenie 1
Ćwiczenie wybierz prawidłowe dokończenie zdania. Rośliny występujące w środowiskach lądowych o wysokim zasoleniu: Możliwe odpowiedzi: 1. nazywamy skiofitami., 2. gromadzą one elektrolity w cytoplazmie, dzięki czemu utrzymują ich niskie w innych organellach., 3. nadmiar soli wydzielają poprzez aparaty szparkowe., 4. w większości są izotoniczne.
R12CjzbtqZZkS1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie oceń, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe. Ujemne temperatury powodują suszę. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Niektóre zwierzęta w niesprzyjających warunkach środowiskowych zapadają w sen letni.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Woda reguluje temperaturę, ciśnienie osmotyczne, ale nie pH organizmów. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W zbiornikach wodnych najgłębiej dociera światło czerwone. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
R1ZikaleIFxMx1
Ćwiczenie 3
Fikobilisomy u organizmów żyjących na dużych głębokościach absorbują promieniowanie... Możliwe odpowiedzi: 1. niebieskie i niebieskozielone., 2. podczerwone., 3. zielone., 4. pomarańczowe.
21
Ćwiczenie 4
R1Gs34dVYud9l
Zdjęcie przedstawia kameleona siedzącego na gałęzi. Ma ciało mocno bocznie spłaszczone. Na grzbiecie skóra tworzy wysoką, płaską listwę o ostrej krawędzi. Nogi są cienkie, tej samej długości, wszystkie palce przeciwstawne, zrośnięte w rodzaj szczypiec. Głowa jest kanciasta, pokryta naroślami. Oczy są wyłupiaste, okrągłe, duże. Ma ciemnoczerwone pasy na ciele oraz jasnoniebieskie i białe fragmenty.
RoZ1Ph5oK596T
Uzasadnienie (Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z poniższym tekstem, a następnie zaznacz właściwą odpowiedź.

W latach trzydziestych XX w. władze ZSRR postanowiły uczynić dorzecza Amu‑darii i Syr‑darii jednolitym obszarem uprawy bawełny. Stopniowo coraz to większa i większa część wód obydwu rzek była kierowana do nawadniania plantacji. (...) W roku 1960 po raz pierwszy zwrócono uwagę, że Morze Aralskie, które praktycznie pozbawiono dopływu wody zaczyna wysychać. Plany produkcji bawełny były jednak ważniejsze. W roku 1990 40% dawnej powierzchni jeziora było słoną pustynią. Rybackie miasteczko Mujnak, którego przeciętny mieszkaniec, jeśli nie był rybakiem, to pracował w fabryce konserw rybnych, znalazło się na pustyni, oddalone od brzegu o 40 km.

Na podstawie: Tomasz Umiński, Ekologia. Środowisko. Przyroda, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995, s. 133.

R14NqWdWyiBKl
Jakie czynniki abiotyczne wpłynęły na florę i faunę Morza Aralskiego? Możliwe odpowiedzi: 1. zasolenie i temperatura, 2. temperatura i dostępność wody, 3. zasolenie i dostępność wody, 4. zasolenie, temperatura i dostępność wody
31
Ćwiczenie 6

Poniższy wykres przedstawia sezonową zmienność godziny rozpoczęcia aktywności przez wiewiórkę z rodzaju polatuch (Pteromys). Na osi X zaznaczono miesiące, natomiast na osi Y godziny po południu. Na podstawie analizy wykresu określ czynniki abiotyczne wpływające na aktywność wiewiórki.

R1F9GJ0MPPDi3
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., Rawpixel Ltd, www.flickr.com, licencja: CC BY-SA 3.0.
R11dgEiV5C56A
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Za pomocą strzałki określ kierunek przepływu wody w roztworach przedzielonych błoną selektywnie przepuszczalną. Zaznacz na rysunku, który z roztworów jest hipertoniczny, a który hipotoniczny.

R10CjNbVYPw2C
Wybierz dowolne angielskie słówko ze słowniczka i zapytaj kolegę o jego znaczenie.
3
Ćwiczenie 7
RA8VCbtqhFtgg
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Wykres przedstawia wpływ temperatury i natężenia światła na intensywność fotosyntezy. Sformułuj hipotezę badawczą i wniosek na podstawie wykresu.

RmwZ2KxsiOaCE
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R5kuLnDAekO24
Hipoteza badawcza (Uzupełnij). Wniosek (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida