Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Rw86EC7Qd00L3
Na ilustracji przedstawiono czworościan z częściowo odciętym wierzchołkiem.

Czworościan

Źródło: Just Another Photography Dude, dostępny w internecie: https://pexels.com/.

W tym materiale omówimy najmniejszy co do liczby ścian wielościan. Tak jak na płaszczyźnie każdy wielokąt można rozciąć na skończoną liczbę trójkątów, tak w przestrzeni trójwymiarowej każdy wielościan można przedstawić jako skończoną sumę czworościanów. Zastanowimy się nad własnościami czworościanów i spróbujmy je sklasyfikować.

Twoje cele
  • Odróżnisz czworościan od innych brył.

  • Rozpoznasz czworościany szczególne.

  • Zastosujesz własności czworościanu do rozwiązywania zadań z geometrii przestrzennej.