Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RrWFxTpqWkXaJ

Rozwiązywanie nierówności wielomianowych z wykorzystaniem wykresu

Źródło: licencja: CC 0, dostępny w internecie: pxhere.com.

W tym materiale pokażemy sposób rozwiązywania nierówności wielomianowej z wykorzystaniem wykresu. Metodę tę będziemy  stosować wtedy, gdy nierówność wielomianowa zapisana będzie  w postaci iloczynowej. Przez analizę krotności pierwiastków będziemy rozpoznawać, dla jakich argumentów wielomian przyjmuje wartości dodatnie, nieujemne, ujemne lub niedodatnie.

Aby naszkicować wykres funkcji wielomianowej najważniejsze jest określenie, dla jakich argumentów wykres funkcji wielomianowej znajduje się poniżej osi X, powyżej osi X lub na osi X. Dokładny wykres możemy otrzymać korzystając z programów komputerowych.

Twoje cele
  • Naszkicujesz wykres funkcji wielomianowej.

  • Określisz krotność pierwiastka odpowiedniego równania.

  • Rozwiążesz nierówność wielomianową z wykorzystaniem wykresu.