R13AorNbUKtq9
Zdjęcie przedstawia białe i brązowe kostki cukru oraz cukier kandyzowany.

Cukry złożone – powstawanie, budowa i podział

Słowo „cukier” oznacza nie tylko słodkie kryształki w cukiernicy. To związki chemiczne produkowane przez rośliny w procesie fotosyntezy. Z pojedynczych cząsteczek cukrów prostych mogą powstać długie łańcuchy celulozy czy też cząsteczki chityny w pancerzykach owadów.
Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Z cukrami stykasz się w życiu codziennym – znajdują się w wielu produktach spożywczych, nawet tam, gdzie trudno ich się spodziewać, np. w przyprawie do zup. Cukry złożone powstają przez połączenie cząsteczek cukrów prostych wiązaniami glikozydowymi. Wśród cukrów złożonych najczęściej wyróżnia się oligosacharydy i polisacharydy. Te pierwsze zawierają od dwóch do dziesięciu cząsteczek cukrów prostych, zaś polisacharydy zawierają ich ponad dziesięć, nawet kilkadziesiąt tysięcy. Mogą występować w postaci łańcuchów prostych lub rozgałęzionych. Liczba cukrów prostych oraz sposób ich połączenia w cząsteczce cukru złożonego warunkuje jego właściwości fizykochemiczne, które decydują o występowaniu i znaczeniu tych cukrów dla organizmów.

Twoje cele
  • Zdefiniujesz pojęcie cukrów złożonych.

  • Wyjaśnisz sposób powstawania cukrów złożonych.

  • Podzielisz cukry złożone ze względu na budowę.

  • Scharakteryzujesz miejsca występowania i funkcje oligo- i polisacharydów w organizmach.