Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Rs9bHKFMpHiDS
Zdjęcie przedstawia górną część mauzoleum. To wsparty na sześciu antycznych kolumnach portyk z napisem Józef Bem. Budowla otoczona jest drzewami.

Poetycki pogrzeb Józefa Bema w wierszu Norwida Bema pamięci żałobny rapsod

Mauzoleum Józefa Bema w Tarnowie
Źródło: B.Loh, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.

Wiersz Cypriana Kamila Norwida Bema pamięci żałobny rapsod w świadomości Polaków funkcjonuje jako patetyczny utwór poświęcony dokonaniom bohatera zasłużonego nie tylko dla naszej ojczyzny, ale również dla Węgrów oraz Turków. Mowa o Józefie Bemie, którego historia, przedstawiona przez Norwida w przejmującej żałobnej pieśni, doczekała się współczesnych adaptacji wokalnych, m.in. autorstwa Czesława Niemena czy Macieja Maleńczuka.

Twoje cele
  • Wskażesz cechy rapsodu w utworze Cypriana Kamila Norwida.

  • Wyjaśnisz, na czym polega mitologizacja w utworze Bema pamięci żałobny rapsod.

  • Omówisz środki stylistyczne wykorzystane w utworze.

  • Wskażesz elementy tradycji literackiej w utworze.

  • Wyjaśnisz przesłanie utworu Bema pamięci żałobny rapsod.