Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RPElR2VKNfruT
Zdjęcie przedstawia stare książki ułożone na półce.

Najważniejsze kodeksy prawa w Polsce

Źródło: domena publiczna.

Być może pamiętasz z lekcji historii słynny Kodeks Hammurabiego – jeden z najstarszych kodeksów świata, za pomocą którego ten babiloński władca chciał zunifikować i usystematyzować obowiązujące w jego państwie prawa. To z tego kodeksu wywodziła się drastyczna zasada oko za oko, ząb za ząb. Znacznie późniejszym, ale równie znanym, był regulujący ideę rewolucji w latach 1789–1799 francuski kodeks cywilny z początku XIX w., zwany Kodeksem Napoleona. Kodeks ten obowiązywał przez pewien czas – w Księstwie Warszawskim i początkowo również w Królestwie Polskim, a we Francji, wielokrotnie nowelizowany, obowiązuje nadal.

Współcześnie w Polsce również wydaje się kodeksy. Są to akty normatywne o randze ustawowej, których zadaniem jest całościowe, usystematyzowane uregulowanie określonej ważnej dziedziny stosunków społecznych. Czy potrafisz wymienić przykładowe kodeksy obowiązujące w Polsce?

Twoje cele
  • Scharakteryzujesz najważniejsze kodeksy obowiązujące w Polsce.

  • Rozpoznasz sprawy z dziedzin uregulowanych w kodeksach.

  • Przeanalizujesz przepisy prawne wywodzące się z różnych, uregulowanych w kodeksach, dziedzin prawa.