Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RcJmXC8XPUikD
Zdjęcie przedstawia kameę, kamień ozdobiony reliefem ciętym wypukło. Na jej powierzchni widoczne są postacie ludzkie ułożone w trzech płaszczyznach. Na samej górze widoczni są aniołowie, cherubin, dwie kobiety i jeździec na Pegazie. W części środkowej władcę siedzącego na tronie otoczonego kobietami i mężczyznami. Na samym dole zwykłych ludzi - kobietę z dzieckiem, mężczyzn, siedzących na ziemi.

Dynastia julijsko‑klaudyjska. Od komedii republiki po rządy terroru

Wielka Kamea Francji.
Źródło: Janmad, Jastrow, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Bitwa pod Akcjum (31 r. p.n.e.) i inauguracja niepodzielnych odtąd rządów Oktawiana Augusta rozpoczęły nową epokę w dziejach państwa rzymskiego. Choć tej nowej formie państwa rzymskiego historycy nadali nazwę cesarstwa, dla współczesnych wcale nie było jasne, czym dokładnie będzie imperium rzymskie w nadchodzącym czasie. Panowanie dynastii julijsko‑klaudyjskiej było w związku z tym okresem krystalizowania się nowej rzeczywistości, zarówno w sensie ustrojowym, jak i społeczno‑ekonomicznym.

R1IvlXKewW0U91
Linia chronologiczna przedstawia wydarzenia mające miejsce między 44 rokiem przed naszą erą a 64 rokiem naszej ery. 44 rok przed naszą erą – śmierć Juliusza Cezara, przejęcie władzy przez Gajusza Oktawiana. 16.01.27 rok przed naszą erą – uzyskanie tytułu Augusta (cesarza) przez Oktawiana. 27 rok przed naszą erą – koniec republiki i początek okresu cesarstwa (Imperium Romanum). 12 rok przed naszą erą – uzyskanie urzędu pontifexa maximusa przez Oktawiana. 9 rok naszej ery – klęska Rzymian w bitwie w Lesie Teutoburskim. 14 rok naszej ery – śmierć Oktawiana Augusta, przejęcie władzy przez Tyberiusza. 26‑31 rok naszej ery – rządy Sejana. 37‑41 rok naszej ery – rządy Kaliguli. 41‑54 rok naszej ery – rządy Klaudiusza. 54‑68 rok naszej ery – rządy Nerona. 64 rok naszej ery – wielki pożar Rzymu.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
 • Ocenisz, czy komedia republiki mogła śmieszyć obywateli Rzymu.

 • Wyjaśnisz, czemu służyła praktyka adoptowania synów przez cesarzy rzymskich.

 • Ocenisz panowanie poszczególnych władców z dynastii julijsko‑klaudyjskiej: rozsądnych dowódców i szalonych despotów.

 • Określisz kierunek zmian w funkcjonowaniu Cesarstwa Rzymskiego – od pierwszych lat pryncypatu do śmierci Nerona.