Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1Ivpf4dvhEqX
Na ilustracji są rysunki amonitów. Dominują amonity mające muszle o kształcie spirali. Muszle na powierzchni mają różnorodne wzory, głównie wyraźne urzeźbienie w postaci żeberek.

Transgresje i regresje morskie oraz ich wpływ na rozwój świata organicznego

Źródło: E. Haeckel, dostępny w internecie: commons.wikimedia.org, domena publiczna.

Ziemia narodziła się przed miliardami lat. Początkowo była gorącą, szybko wirującą kulą. Z biegiem czasu uformowała się planeta podobna do tej, którą znamy. Tworzyła się przyroda, pojawiały się i rozwijały żywe organizmy. Początkowo były prymitywne, zamieszkiwały wyłącznie morza i oceany. W miarę upływu czasu powstawały organizmy coraz doskonalsze. Nie wszystkie zachowały się do naszych czasów. Co wiemy o czynnikach zmieniających świat organiczny na Ziemi? Czy zmiany zasięgów występowania lądów i oceanów miały wpływ na rozwój świata organicznego na Ziemi?

Twoje cele
  • Omówisz znaczenie terminów: transgresja i regresja morska.

  • Wskażesz przykłady największych transgresji i regresji morskich.

  • Określisz wpływ transgresji i regresji morskich na rozwój świata organicznego.