Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1CbdntKid7J2
Ilustracja przedstawia wczesnowiosenny pejzaż. Pośrodku ciągnie się piaszczysta droga. Łąki znajdujące się po jej bokach są porośnięte młodą trawą. Stoją drzewa z niewielkimi liśćmi. W tle ukazane są szczyty.

Wyspiański – malarz i dekorator

Stanisław Wyspiański, Widok z okna pracowni artysty na Kopiec Kościuszki w Krakowie
Źródło: ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, domena publiczna.

Stanisław Wyspiański był wszechstronnie uzdolnionym artystą: nie tylko pisał i reformował polski teatr, ale także malował, projektował witraże, wnętrza i meble. Swoje życie związał z Krakowem: tu się urodził, pracował i tutaj zmarł. Do dzisiaj w Krakowie wyczuwa się jego obecność.

Antoni Chojnacki Wyspiański: sztuka i towar

Wyspiański był artystą prawdziwie renesansowym. Z łatwością przerzucał się od jednych do drugich dziedzin sztuki, wszędzie pozostawiając swoje ślady. Jako malarz tworzył freski, witraże, portrety, pejzaże, grafikę książkową, projekty wnętrz i mebli, był także konserwatorem zabytków, typografem i edytorem, jako pisarz był dramaturgiem i poetą – tworzył poematy i wiersze liryczne, ponadto w teatrze projektował scenografię, reżyserował sztuki teatralne i był reformatorem teatru. Znakomicie opanował techniki różnych sztuk, lecz jego prawdziwym celem była artystyczna synteza różnych sztuk: malarstwa, tańca, pantomimy, muzyki, poezji, co by pozwoliło mu stworzyć „teatr ogromny”.

szt Źródło: Antoni Chojnacki, Wyspiański: sztuka i towar, „Literaturoznawstwo: historia, teoria, metodologia, krytyka” 2011, nr 1, s. 62.
Twoje cele
  • Wymienisz dziedziny artystyczne, którymi zajmował się Wyspiański.

  • Wskażesz źródła inspiracji, z których czerpał.

  • Sformułujesz argumenty w dyskusji na temat wszechstronności Wyspiańskiego jako artysty.