Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RuYojp7m2hR5K
Zdjęcie przedstawia wiele różnokolorowych wałków do włosów w kształcie walca.

Kąty między odcinkami w walcu

Źródło: Alberto Bobbera, dostępny w internecie: www.unsplash.com.

W walcach wyróżniamy różnego typu odcinki: promień i średnicę podstawy, wysokość, tworzącą, przekątną przekroju osiowego, przekątne innych przekrojów. Odcinki te tworzą kąty i to nimi będziemy zajmować się w tym materiale.

Twoje cele
  • Rozpoznasz kąty pomiędzy odcinkami w walcu.

  • Obliczysz miary kątów pomiędzy odcinkami w walcu.

  • Obliczysz długości odcinków, pole powierzchni, objętość, pole przekroju walca, w którym dany będzie kąt pomiędzy odcinkami.

  • Przeanalizujesz zależność pomiędzy miarami kątów między odcinkami w walcu.