RJaZpUHSmqWlj
Fotografia przedstawiająca drogę, którą poruszają się konno dwaj mężczyźni. Postaci ukazane są od tyłu, ubrane w bluzy i spodnie dżinsowe. Mężczyzna jadący po prawej stronie prowadzi jeszcze jednego konia. Przed postaciami jadą trzy drewniane zabudowane wozy, zaopatrzone w okna.

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce

Romski tabor
Źródło: domena publiczna.

Polska jest jednym z najbardziej jednolitych narodowościowo i etnicznie państw świata. Obecnie znacznie różni się od mozaiki narodowościowej charakterystycznej dla II Rzeczpospolitej. Nie oznacza to jednak, że na terytorium naszego kraju nie mieszkają osoby deklarujące inną narodowość niż polska. W gminie Puńsk narodowość litewską w 2011 r. zadeklarowało ponad 75% mieszkańców. W tej gminie to Polacy stanowią mniejszość.

Twoje cele
  • Odróżnisz mniejszość narodową od etnicznej.

  • Wymienisz narodowości i grupy etniczne zamieszkujące obecnie terytorium Polski.

  • Wskażesz obszary, na których znajdują się największe skupiska mniejszości narodowych i etnicznych.

  • Przeanalizujesz prawa, jakie mają członkowie mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce.

  • Ocenisz stan przestrzegania tych praw.