Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1TsaOb9r084G
Na zdjęciu znajduje się butelka z bezbarwną cieczą, opakowanie kosmetyku oraz saszetka leku z nitrogliceryną.

Czy tylko kwasy karboksylowe tworzą estry?

Kwasy nieorganiczne również tworzą estry. Najbardziej znanym jest nitrogliceryna. Stosuje się ją do produkcji dynamitu, a także jako lek nasercowy.
Źródło: James Heilman, dostępny w internecie: commons.wikimedia.org, licencja: CC BY-SA 3.0.

Czy obiło Ci się o uszy na temat nitrogliceryny? Jest to substancja silnie wybuchowa. Została po raz pierwszy otrzymana w 1847 roku przez włoskiego chemika Ascania Sobrero, a stała się popularna dzięki wynalazkom Alfreda Nobla. Wynalezienie dynamitu i żelatyny wybuchowej, czyli mieszaniny nitrogliceryny i azotanu(V) celulozy, zmieniło zarówno przemysł wydobywczy, jak i oblicze wojny. Nitrogliceryna znalazła także zastosowanie w kardiologii jako lek w chorobach układu krążenia. Powoduje gwałtowny rozkurcz mięśni gładkich, które budują naczynia krwionośne. Czy wiesz, że nitrogliceryna jest estrem, mimo że w jej produkcji nie został zastosowany kwas organiczny?

Twoje cele
  • Opiszesz rodzaje estrów kwasów nieorganicznych.

  • Zapiszesz wzory ogólne wybranych estrów kwasów nieorganicznych.

  • Napiszesz równania reakcji otrzymywania wybranych estrów kwasów nieorganicznych.

  • Nazwiesz produkty reakcji otrzymywania wybranych estrów kwasów nieorganicznych.