Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1VfDSXRQFhoa
Zdjęcie przedstawia widok z góry na zabudowę wiejską wraz z polami.

Krajobrazy Polski: krajobraz małomiasteczkowy (np. Tykocina)

Źródło: dostępny w internecie: pixabay.com, domena publiczna.

Krajobraz jest zewnętrznym wyglądem Ziemi, który jest wynikiem oddziaływania na siebie elementów przyrodniczych oraz działalności człowieka. Małe miasta cechuje krajobraz małomiasteczkowy, który ma indywidualne cechy odróżniające go od innych typów krajobrazu. W tym e‑materiale poznasz cechy charakterystyczne dla krajobrazu małomiasteczkowego.

Twoje cele
  • Scharakteryzujesz cechy krajobrazu małomiasteczkowego.

  • Podasz przykład krajobrazu małomiasteczkowego na obszarze Polski.

  • Przedstawisz podział krajobrazów małomiasteczkowych.