Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1LriYID0MURF
Ilustracja przedstawia kosmos. Na środku znajduje się Układ Słoneczny.

Status ontyczny rzeczywistości – monizm i pluralizm

Źródło: Pablo Carlos Budassi, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Spór na temat statusu ontycznego rzeczywistości należy do najstarszych sporów naukowych. Rozpoczął się wraz z filozofią, stanowiąc jedno z pierwszych jej zagadnień i w zasadzie toczy się do dziś, w formie złożonych i bardziej szczegółowych rozważań z zakresu fizyki. Jednak co dokładnie mamy na myśli, mówiąc o statusie ontycznym świata? Czym są monizm i pluralizm oraz dlaczego stanowią najstarsze odpowiedzi na pytanie o sposób funkcjonowania rzeczywistości?

Twoje cele
  • Dowiesz się, czym jest ontologia.

  • Zdefiniujesz monizm i pluralizm.

  • Przeanalizujesz pojęcie arche na wybranych przykładach.

  • Porównasz koncepcje filozoficzne głównych greckich materialistów.

  • Prześledzisz filozoficzny spór między monizmem a pluralizmem.