Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1R4FroAowsKa
Mapa Europy przedstawia podział polityczny państw z końca osiemnastego wieku.

Historia doktryny konserwatywnej

Źródło: domena publiczna.

Koniec XVIII w. to czas narodzin nowych ruchów politycznych. Przyczyniły się do tego zmiany gospodarcze, postępująca rewolucja przemysłowa, zmiany w postrzeganiu państwa i władzy. Poważny wpływ na nowe myślenie o świecie mieli myśliciele oświecenia i Wielka Rewolucja Francuska. Odrzuciła ona stary porządek feudalny i próbowała zaproponować nowy, oparty na oświeceniowych ideałach, ale przyniosła tylko chaos i brak poczucia bezpieczeństwa. Społeczeństwa nie były przygotowane na demokratyzację formuł rządów, stare elity próbowały bronić swoich interesów. W tej atmosferze zmian społecznych i gospodarczych narodziły się nowe prądy polityczne.

Na początku był to liberalizm, którego założenia próbowano realizować podczas rewolucji. W odpowiedzi zrodziła się doktryna broniąca zasad starego porządku – konserwatyzm. Trudno pominąć związek między powstaniem obu doktryn politycznych. Nie tylko dlatego, że jeden z twórców konserwatyzmu – Edmund Burke – wprost odniósł się do wydarzeń rewolucji francuskiej, ale również dlatego, że założenia klasycznego konserwatyzmu negują poglądy liberałów.

Twoje cele
  • Scharakteryzujesz okoliczności społeczno‑historyczne, w jakich narodził się konserwatyzm.

  • Uzasadnisz znaczenie zmian społecznych dla doktryny konserwatywnej.

  • Przeanalizujesz teksty wczesnych konserwatystów.