Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Rj3mesrTdZcCv
Ilustracja przedstawia Kongres wiedeński, który odbywa się w pięknym pałacowym wnętrzu. Wielu mężczyzn siedzą przy okrągłym stole. Pozostali stoją dyskutując miedzy sobą.

Decyzje kongresu w sprawie polskiej

Jean‑Baptiste Isabey, Kongres wiedeński.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Obradujący w latach 1814‑1815 kongres wiedeński miał uporządkować problemy terytorialne i ustrojowe w Europie spowodowane rewolucją francuską oraz późniejszymi wojnami napoleońskimi, a także wypracować podstawy trwałego pokoju. Jak się okazało, najwięcej politycznych emocji wzbudziły na nim ustalenia w sprawie polskiej i saskiej. Przedstawiciele Austrii, Francji i Wielkiej Brytanii wiedzieli, że car Aleksander I  pragnie utrzymać w swoim ręku całość Księstwa Warszawskiego i popiera Prusy, dążące do zagarnięcia Saksonii. Tymczasem plany Prus oznaczały złamanie zasady legitymizmu, a życzenie cara odnośnie ziem polskich – zniszczenie równowagi sił na kontynencie.

RIh2liGTdycZX1
Linia chronologiczna 1801‑1825 Panowanie Cera Aleksandra I w Rosji. 24 X 1795 III rozbiór Polski, 1807 utworzenie Księstwa Warszawskiego, 181- 1815 obradowanie kongresu wiedeńskiego, I 1815 zawarcie sojuszu Austrii i Wielkiej Brytanii przeciwko Prusom i Rosji, III 1815 powrót Napoleona z Elby, VI 1815 podpisanie aktu końcowego Kongresu Wiedeńskiego, 1815 podzielenie terenów Księstwa Warszawskiego między zaborców, 1815‑1832 okres istnienia Królestwa Kongresowego (Polskiego).
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Opiszesz, czego chciały mocarstwa na kongresie wiedeńskim.

  • Scharakteryzujesz kulisy wielkiej polityki i metody działania mocarstw.

  • Wyjaśnisz ustalenia kongresu wiedeńskiego w sprawie polskiej.