Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RWcGuCErL0qRc
Zdjęcie przedstawia drewniany stół, na którym leży otwarty zeszyt w linie, a w nim pisak.

Warsztaty interpretacyjne. Zbigniew Herbert, Matka

Źródło: domena publiczna.

Jak zinterpretować obraz matki wyciągającej ręce po kłębek nici, który stoczył się z jej kolan? Utwór Zbigniewa Herberta Matka pełen jest symboli i odniesień do kultury. Relacja matki i dziecka zyskuje tu wymiar mityczny, a zarazem odsłania swój naturalny, biologiczny charakter. Czym jest rozstanie z matką? Zwyczajnym wydarzeniem czy dramatycznym przeżyciem? To przejście do nowego etapu w naszym życiu.

Twoje cele
  • Poznasz kontekst historycznoliteracki wiersza Matka Zbigniewa Herberta.

  • Rozpoznasz bohatera tekstu.

  • Nazwiesz zastosowane w utworze środki poetyckiego wyrazu i określisz ich funkcję.

  • Dokonasz analizy i interpretacji wiersza Matka Zbigniewa Herberta.