Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Rj2WlRNrAE7kf
Ilustracja przedstawia młodą kobietę spoglądającą na coś przed nią. Ma szeroko otwarte oczy oraz rozchylone usta. W tle widnieją różne postaci, są to najprawdopodobniej aniołowie.

Wojna stuletnia i jej skutki

Joanna d’Arc słysząca głosy, obraz Léona François Bénouville’a.
Źródło: Wuyouyuan, Musée des Beaux-Arts de Rouen, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.

Okres późnego średniowiecza charakteryzował się nie tylko kryzysami gospodarczymi i społecznymi oraz wyniszczającymi Europę epidemiami, ale również krwawymi konfliktami zbrojnymi. Wśród nich jednym z najważniejszych był ten toczący się między Anglią a Francją, który ze względu na długi czas trwania nazwany został wojną stuletnią.

Korzenie rywalizacji angielsko‑francuskiej sięgają początków XII stulecia. Podpisany w 1259 r. traktat paryski zobowiązywał władców angielskich do składania hołdu lennego królom francuskim, angielscy Plantageneci władali bowiem francuskimi posiadłościami jako wasale. Na to w XIV w. dodatkowo nałożył się konflikt o sukcesję do tronu francuskiego: gdy w 1328 r. zmarł Karol IV, ostatni władca z dynastii Kapetyngów, roszczenia do królewskiej korony zgłosiło aż trzech kandydatów, w tym król Anglii Edward III. Francuscy książęta postanowili wykorzystać konflikt dynastyczny do osłabienia monarszej zwierzchności i władzy.

Rnd2DEZFSWvul1
Linia chronologiczna przedstawia najważniejsze wydarzenia z historii Polski i świata. Są to kolejno: 1259 – traktat paryski, 1328 – śmierć Karola IV, 1340 – bitwa morska pod Sluis, 1347‑1352 – epidamia dżumy w Europie, 1431 – spalenie na stosie Joanny d’Arc, 1454‑1466 – wojna trzynastoletnia Polski i zakonu krzyżackiego, 1492 – pierwsza wyprawa Krzysztofa Kolumba do Ameryki, koniec średniowiecza, 1337‑1453 – wojna stuletnia Anglii z Francją.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Wyjaśnisz, jaką rolę w wybuchu wojny między Francją a Anglią odegrali kupcy flandryjscy.

  • Scharakteryzujesz przebieg i etapy wojny stuletniej.

  • Opiszesz rolę dziewczyny z ludu, Joanny d’Arc, w odwróceniu losów wojny na rzecz króla francuskiego.