Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R3dpL44fhO0Yh
Zdjęcie przedstawia leżące obok siebie ludzkie czaszki.

Dwie rozmowy o sprawach ostatecznych

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Poezja często opisuje wewnętrzne doznania podmiotu lirycznego. Wiersz jest tego słownym odpowiednikiem. Ale język służy do porozumiewania się, kładzie nacisk na to, co powszechne, wspólne, nie jest stworzony do wyrażania tego, co niepowtarzalne, jednostkowe. To nie znaczy, że jest do tego niezdolny. Poezja częstokroć w taki sposób modyfikuje język, aby pozwalał nam, czytelnikom, uczestniczyć w doznaniu wewnętrznym innej osoby.

Każdy wiersz Stanisława Grochowiaka jest próbą poszerzenia możliwości języka. Jego poezja jest silnie zmetaforyzowana, a odkrywanie ukrytych w niej znaczeń wymaga wysiłku. Rozbieranie do snu niesie ze sobą refleksję na temat nieuchronnego kresu ludzkiego życia. Ta tematyka ma ogromną literacką tradycję, pojawia się w już w anonimowym wierszu średniowiecznym Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią. Grochowiak nie stara się oswoić problemu śmierci, ukazuje jej osobiste przeżywanie, dlatego jego poetycka wizja wywiera na nas tak silne wrażenie.

Twoje cele
  • Przeanalizujesz wiersz Rozbieranie do snu Stanisława Grochowiaka.

  • Określisz podobieństwa i różnice w przedstawianiu tematu śmierci w wierszach Rozbieranie do snu oraz Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią.

  • Omówisz, w jaki sposób artystyczne środki wyrazu, które stosuje Grochowiak wpływają na pogłębienie refleksji na temat śmierci i wydobywają dramatyzm tego doświadczenia.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida