Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R8ZugkULNmIQ0
Zdjęcie przedstawia wysokie pałacowe pomieszczenie, w którym znajduje kilka poziomów schodów. Przed schodami znajdują się zdobione kolumny, które podtrzymują łuki. Schody prowadzą na boki pomieszczenia, są przy nich murowane oraz żelazne barierki. Za schodami widoczne są korytarze oraz drzwi.

Zasady wnoszenia apelacji i kasacji w sprawach karnych

Źródło: domena publiczna.

Popełnienie przestępstwa, czyli czynu zabronionego zagrożonego karą, wiąże się z nieprzyjemnymi konsekwencjami, takimi jak wieloletnie lub nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Poza ewentualnym ukaraniem sprawcy, inne konsekwencje związane z przestępstwem i wyrokiem mogą bezpośrednio lub pośrednio rzutować na całą sferę jego życia i stanowić dodatkowe dolegliwości.

Polski model prawa karnego zakłada, że nawet w sytuacji skazania za popełnienie przestępstwa przez sąd pierwszej instancji istnieje możliwość odwołania się od jego wyroku. Zdarza się, że po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego przez sąd drugiej instancji osoba taka zostaje uniewinniona. Instancyjność postępowania karnego jest określona w Konstytucji RP i stanowi gwarancję praworządności. Istnieją także sytuacje, w których nawet po uprawomocnieniu się wyroku można domagać się jego weryfikacji. Służą temu nadzwyczajne środki zaskarżenia.

Twoje cele
  • Wyjaśnisz, czym jest i na czym polega postępowanie odwoławcze.

  • Przeanalizujesz zasady wnoszenia apelacji.

  • Dowiesz się, jak wnieść kasację.