Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RcjL15b1hxoR5
Zdjęcie okładkowe (poglądowe) przedstawia w dużym powiększeniu fragment cewki indukcyjnej. Na tle zdjęcia umieszczono tytuł "Zjawisko indukcji elektromagnetycznej i jego związek ze względnym ruchem magnesu i zwojnicy oraz ze zmianą natężenia prądu w elektromagnesie".

Zjawisko indukcji elektromagnetycznej i jego związek ze względnym ruchem magnesu i zwojnicy oraz ze zmianą natężenia prądu w elektromagnesie

Źródło: dostępny w internecie: https://www.shutterstock.com/pl/image-photo/detail-electronic-conductor-dark-back-171568955 [dostęp 10.02.2020], Shutterstock, tylko do użytku edukacyjnego na zpe.gov.pl.

Czy to nie ciekawe?

Indukcja elektromagnetyczna jest zjawiskiem fizycznym szeroko wykorzystywanym w technice i życiu codziennym. Wspomnijmy chociażby generator prądu elektrycznego, transformator, odczyt zapisu magnetycznego (karty magnetyczne, dysk twardy komputera), działanie kuchenki indukcyjnej i pieca hutniczego. To dość szeroki zestaw - warto więc zdać sobie sprawę z tego, na czym to zjawisko polega.

RGCSlAhDLsMZl
Rys. a. W mikrofonie dynamicznym też zastosowano zjawisko indukcji elektromagnetycznej
Źródło: dostępny w internecie: https://www.pexels.com/photo/selective-focus-photography-of-microphone-on-microphone-stand-1745762/ [dostęp 12.10.2022], domena publiczna.

Najprostsza definicja zjawiska charakteryzuje je ogólnie: indukcja elektromagnetyczna polega na wytwarzaniu prądu elektrycznego za pomocą pola magnetycznego. Ale sprawa wcale nie jest prosta i oczywista. Jeśli na przykład zamknięty obwód przewodzący położymy w pobliżu magnesu, to prąd w tym obwodzie nie będzie płynął, mimo że znajduje się w polu magnetycznym. Jaki jest zatem warunek pojawienia się prądu indukcyjnego?

Twoje cele

W tym e‑materiale:

  • Poznasz, jaki warunek musi być spełniony, aby wystąpiło zjawisko indukcji elektromagnetycznej,

  • podasz dwie przyczyny zachodzenia zjawiska indukcji elektromagnetycznej,

  • zbadasz w wirtualnym laboratorium, w jakich szczególnych przypadkach zachodzi zjawisko indukcji elektromagnetycznej i przekonasz się, że za każdym razem, mimo różnych przyczyn fizycznych, spełniony jest ten sam warunek, gdy wytwarzamy w obwodzie ten sam prąd;

  • przedstawisz argumenty przemawiające za określeniem odkrycia Faradaya mianem „rewolucyjne”.