Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RvFHHEgnOdbDf
Obraz przedstawia scenę rodzajową. Ukazani są na nim młodzi kobieta i mężczyzna. Kobieta obejmuje mężczyznę za ramiona. Jest wsparta głową na jego lewym ramieniu. Mężczyzna prawą dłonią trzyma lewą dłoń kobiety. Lewą ręką obejmuje jej plecy. Jego głowa opiera się na głowie kobiety. Para stoi na tle murowanych budynków. Są one zdobione płaskorzeźbami. Nieopodal kochanków rośnie krzak dzikiej róży.

Historia ballady jako gatunku literackiego

Edward Burne‑Jones, Miłość wśród ruin, ok. 1873
Źródło: domena publiczna.

Reguły komponowania tekstu w określonym gatunku literackim wykształcają się stopniowo. Nowe formy gatunkowe opierają się na zmodyfikowanych wcześniejszych pomysłach lub jako wynik zaprzeczenia dotychczasowym normom i zasadom. Gatunki pojawiają się, krystalizują, ewoluują – podlegają ciągłym artystycznym zmianom. Ustalając czas ich powstania, źródła inspiracji i opisując ich poetykę oraz przemiany, jakim podlegają, badamy ich historię. Pozwala to lepiej zrozumieć funkcjonalność odmian literackich.

Twoje cele
  • Przeanalizujesz rozwój ballady jako gatunku.

  • Wyróżnisz elementy i motywy typowe dla ballady.

  • Rozpoznasz i omówisz konwencjonalne motywy balladowe w Ucieczce Adama Mickiewicza.