Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R99gQ4RCo1JLj
Niewolnicy pracujący na wyspie Antigua

Wpływ kolonializmu i jego rozpadu na współczesny świat

Niewolnicy pracujący na wyspie Antigua
Źródło: dostępny w internecie: unsplash.com.

Współczesny świat jest spuścizną świata kolonialnego. Kolonializm – budowany zarówno poprzez wykorzystanie przemocy, wojska, jak i kultury – ukształtował podział świata na słabiej rozwinięte globalne Południe i bogatszą globalną Północ. Wraz z dekolonizacją w końcu uniezależnione politycznie kolonie spotkały się z rzeczywistością, której trudno pozazdrościć: podziały społeczne, dysproporcje między różnymi częściami młodych państw, dominacja kultury zachodniej czy kompleks niższości względem człowieka Zachodu. Wszystko to wpłynęło na ich niestabilność instytucjonalną i społeczną. W związku z tym nierzadko wybuchają w nich konflikty zbrojne. Aby stworzyć impulsy rozwojowe, kraje te decydują się na współpracę z byłymi metropoliami. Od początku były to relacje asymetryczne, więcej zawsze zyskiwały mocarstwa. Kiedy trzeba było spłacić zaciągnięte długi, inwestowanie w krajowe badania i rozwój było praktycznie niemożliwe. Ten współczesny neokolonializm trudno przełamać. Trzeba tego jednak dokonać, aby wyrwać kraje globalnego Południa z kręgu biedy i niskiego rozwoju społeczno‑gospodarczego.

Twoje cele
  • Określisz wpływ kolonializmu i jego rozpadu na zróżnicowanie struktur ludnościowych, migracje ludności, występowanie konfliktów zbrojnych i dysproporcje w rozwoju państw.

  • Przedyskutujesz wpływ kolonializmu i jego rozpadu na gospodarkę państw.

  • Wykażesz związki między kolonializmem i jego rozpadem a sytuacją społeczno‑polityczną państw.

  • Powiążesz kolonializm i proces jego rozpadu z sytuacją społeczno‑kulturową państw.