Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RdNtDcBeWVkQ9
Ilustracja przedstawia dwa zdjęcia. Po lewej stronie znajduje się twarz młodego Arthura Rimbauda</span. po prawej stronie oczy dojrzałego Charlesa Baudelaire'a.

Poeci wyklęci: Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud

Arthur RimbaudCharles Baudelaire, zdjęcia z II połowy XIX wieku.
Źródło: domena publiczna.

Poeta nie zawsze spotyka się ze zrozumieniem czytelników. Można wręcz powiedzieć, że niektórzy twórcy spotykają się z jawnym odrzuceniem. Bywa, że poeta odpycha czytelników swoim stylem życia, przekraczaniem norm społecznych, tworzeniem odważnej i szokującej sztuki. Takich twórców zwykło się nazywać poetami wyklętymi.

Twoje cele
  • Zidentyfikujesz typowe cechy wyróżniające poetów wyklętych.

  • Zinterpretujesz utwory poetów wyklętych pod kątem podejmowanej tematyki oraz wyrażonej w nich postawy względem świata.

  • Opracujesz własną definicję poety wyklętego.

  • Wyjaśnisz powody, dla których Charles BaudelaireArthur Rimbaud stali się poetami wyklętymi.