Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R6SEOyrWT0jZ5
Zdjęcie przedstawia siedzącą na ziemi kobietę na tle gór i zachodzącego słońca.

Benedykt Spinoza: problem wolności

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Czy wolność to jedynie iluzja? A jeśli jesteśmy jej pozbawieni, jakie znaczenie mają nasze działania? Czy naprawdę wszystko, co robimy, odbywa się na zasadzie mechanicznej i logicznej i tylko akceptacja tego faktu może dać nam poczucie szczęścia? Interesujące, że Spinoza, skrajny determinista, stał się równocześnie jednym z ojców liberalizmu. Cenił wolność myślenia, bronił wolności słowa i uważał, że każdy ma prawo podchodzić do spraw wiary zgodnie ze swym usposobieniem, byle tylko nie narzucał ograniczeń innym. Pomaga to zrozumieć jego pojęcie wolności. Wolnym nazywał każdego, kto działa na zasadzie konieczności własnej natury, nieprzymuszony do tego działania przez nikogo innego.

Twoje cele
  • Poznasz poglądy Spinozy na zagadnienie wolności.

  • Porównasz determinizm Spinozy z determinizmem stoików i przemyślisz jak oba te poglądy opisywały ludzką wolność i szczęście.

  • Przeanalizujesz, czy możliwa jest wolność bez wolnej woli.