Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
RtFVwmsWmKgJ5
Zdjęcie prezentuje zniszczone rzeźby antyczne. Od lewej strony leżą: jako pierwsze niezidentyfikowane fragmenty rzeźb. Jako drugie fragmenty rzeźby z dwoma końskimi łbami – jeden łeb ma ułamaną część pyska. Jako trzecie stoi posąg wpółleżącego, nagiego mężczyzny z utrąconymi przedramionami i stopami. Jako czwarte są dwie siedzące postacie ludzkie bez głów. Na samym końcu, piąty jest stojący, ubrany w szaty posąg ludzki bez głowy.

Piękno i harmonia życia. Dziedzictwo antyku w polskiej poezji renesansowej

Źródło: licencja: CC BY 2.0.

Polscy poeci doby renesansu niemal bezkrytycznie i z dużym entuzjazmem uznali autorytet literatury antycznej, pozwalając na trwałe zagościć jej na kartach swoich utworów. Ten stan rzeczy trafnie obrazują słowa samego Jana Kochanowskiego z Foricoenia, sive Epigrammatum libellusForicoenia, sive Epigrammatum libellusForicoenia, sive Epigrammatum libellus:

Jan Kochanowski Foricoenia, sive Epigrammatum libellus

Prędzej zgaśnie słońce, a umarli wyjdą z grobów, niż zgaśnie sława Homera zdobyta boskimi pieśniami

1 Źródło: Jan Kochanowski, Foricoenia, sive Epigrammatum libellus, [w:] Dzieła polskie, oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 1960.

To przekonanie o ponadczasowej wartości treściowej oraz doskonałości formalnej antycznych dzieł trwało w naszym kraju od XVI w. aż do czasów przedrozbiorowych.

Twoje cele
  • Rozpoznasz nawiązania filozoficzne obecne w pieśniach Jana Kochanowskiego.

  • Wskażesz literackie nawiązania do antyku w tekstach renesansowych poetów.

  • Opiszesz wyznaczniki renesansowego stylu w poezji, nawiązujące do antycznych źródeł.

  • Scharakteryzujesz sposoby wzorowania się, przez poetów renesansowych, na tekstach antycznych.

Foricoenia, sive Epigrammatum libellus
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida