Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1R8BudAadK8T
Zdjęcie przedstawia graffiti na murze. Widoczna namalowana postać człowieka, szczupłego, łysego, ze zmarszczonym czołem. Twarz namalowana szarą farbą, tułów farbą różową. Tło nakreślone czarnym sprejem.

Problemy współczesnego człowieka

Źródło: dostępny w internecie: pixabay.com, domena publiczna.

Na podstawie globalnych sondaży wiemy, że ludzie są coraz częściej zmartwieni i smutni, a w wielu regionach spada poziom odczuwanego szczęścia. To zadziwiające, że w świecie pełnym bogactwa, dóbr materialnych czy zdobyczy techniki, ludźmi często kieruje lęk, niepokój, strach, a w konsekwencji coraz częściej zapadają oni na zaburzenia psychiczne, w tym przede wszystkim depresję. W związku z coraz większym uszczerbkiem zaufania społecznego dochodzi do utraty bliskich relacji. Czas, który mógłby być spędzony w gronie rodziny i przyjaciół, poświęcamy na konsumpcję (konsumpcjonizm), pracę (pracoholizm), szukając pocieszenia w jedzeniu czy w zakupach (zakupoholizm). W najgorszym wypadku dochodzi do uzależnień od alkoholu, narkotyków czy leków. To paradoks skłaniający do refleksji, dlaczego współczesny człowiek jest podatny na tak wiele psychicznego cierpienia w epoce komfortu i zamożności.

Twoje cele
  • Omówisz wpływ konsumpcjonizmu i pracoholizmu na zdrowie i życie człowieka.

  • Przedstawisz sytuację globalną związaną z zaburzeniami psychicznymi i ocenisz ich wpływ na gospodarkę i społeczeństwo.

  • Wskażesz czynniki, które mają wpływ na poziom szczęścia na świecie oraz omówisz procesy i zjawiska, które wpływają na spadek zadowolenia z życia.

  • Ocenisz wpływ presji gospodarczej związanej z maksymalizacją zysków na zdrowie i życie człowieka.