Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1Atia8etp3eu
Ilustracja przedstawia mężczyznę w sile wieku stojącego naprzeciw zamglonych górskich szczytów. Postać jest odwrócona tyłem. Mężczyzna jest ukazany od pasa w górę. Ma gęste, krótkie, rozwiane włosy. Mężczyzna jest ubrany w koszulę i marynarkę.

Romantyzm – powtórzenie wiadomości cz. 3

Caspar David Friedrich, Wędrowiec nad morzem mgły, 1818
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
Ryszard Przybylski, Alina Witkowska Romantyzm

Romantyzm trudno definiować jako kierunek ograniczony tylko do literatury i sztuki. Miał on ambicję całościową, ogarniał wiele sfer sztuki i życia. Dlatego można mówić o romantycznym obyczaju, stylu bycia, a nawet polityce. (...) W Polsce zwłaszcza widoczne jest zachwianie granicy między sztuką a życiem i raz po raz ponawiane będą próby narzucenia rzeczywistości wzorców, ideałów, norm postulowanych przez literaturę. Dotyczy to jednostkowych i zbiorowych wzorów zachowań, takich jak nonkonformizm, bunt (filozoficzny i społeczny), nakaz walki za ojczyznę i żądanie ofiary, poświęcenia.

1 Źródło: Ryszard Przybylski, Alina Witkowska, Romantyzm, Warszawa 1997.
Twoje cele
  • Powtórzysz wiadomości dotyczące epoki romantyzmu w literaturze i sztuce.

  • Przypomnisz sobie najważniejsze postaci i wydarzenia z epoki romantyzmu.

  • Scharakteryzujesz literaturę romantyczną.

  • Przedstawisz najważniejsze motywy literatury romantyzmu.