Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RkDUTHzijrBmb

Asymptoty pionowe wykresu funkcji

Źródło: Gerd Altmann z Pixabay, domena publiczna.

Z niektórymi krzywymi związane są pewne proste, które pozwalają lepiej przybliżyć kształt tych krzywych. Proste te nazywamy asymptotami. Są trzy rodzaje asymptot: pionowe, poziome i ukośne. Asymptoty nie są częścią wykresu, stanowią jedynie linie pomocnicze przy szkicowaniu wykresów. Słowo asymptota pochodzi z języka greckiego i oznacza „nie łączące się”.  Terminu asymptota jako linii, która nie przecina gałęzi hiperboli, użył po raz pierwszy Apoloniusz z Pergi (ok. 260 p.n.e. - ok. 190 p.n.e.).

Twoje cele
  • Poznasz definicję asymptoty pionowej.

  • Obliczysz granicę funkcji w punkcie.

  • Utrwalisz umiejętność obliczania granic niewłaściwych funkcji w punkcie.

  • Dowiesz się, jak zapisać równanie asymptoty pionowej.