Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Rbe6XK5DyJmJN
Fragment obrazu przedstawia koła jadącego roweru.

Nowe zjawiska w kulturze dwudziestolecia międzywojennego

Natalia Gonczarowa, Cyklista, 1913
Źródło: domena publiczna.

Dwudziestolecie międzywojenne to trudny czas zarówno dla historii Polski, jak i świata. Wybitny krytyk polskiej poezji, Jerzy Kwiatkowski, zwrócił uwagę, że uwarunkowania historyczne spowodowały postrzeganie roku 1918

Jerzy Kwiatkowski Dwudziestolecie międzywojenne

jako granicy między epoką polityczno‑społecznych ideałów a epoką ich realizacji, między latami narzucanej przez historię nieodpowiedzialności a okresem, kiedy odpowiedzialność ta za własne państwo, za jego ustrój, za jego prawa, za jego istnienie – spadła z dnia na dzień na barki społeczeństwa.

C1 Źródło: Jerzy Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2001, s. 205.

Działania wojenne przyniosły zagładę wielu miejscowości i śmierć milionów ludzi na całym świecie. Traumatyczne wydarzenia miały niewątpliwie wpływ na rozwój nowych form życia literackiego. Pojawiły się różne tendencje w światowej literaturze.

Twoje cele
  • Omówisz nowe zjawiska w kulturze dwudziestolecia międzywojennego.

  • Scharakteryzujesz kierunki w literaturze i sztuce XX‑lecia.

  • Wskażesz wspólne cechy kierunków w sztuce dwudziestolecia międzywojennego.