Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RKwroZkpyqaVo
Zdjęcie przedstawia ciasno zabudowane blokami osiedle. Bloki stoją bardzo blisko siebie. W niektórych oknach zauważalne jest zapalone światło.

Zasady życia społecznego w opisie socjologicznym

Źródło: domena publiczna.

Każdy z nas jest niepowtarzalny, choć wszystkich łączy jedno: jesteśmy istotami społecznymi. Wraz z narodzinami stajemy się członkami społeczeństwa. Nie ma sposobu, by się z niego „wypisać”. Możemy wprawdzie uciec na bezludną wyspę, ale w ten sposób jedynie oddalimy się od innych jednostek – społeczeństwo i tak „zabierzemy ze sobą”, na przykład w postaci społecznie wytworzonych zasobów wiedzy o tym, jak żyć. Każdy z nas je zdobywa przez stopniowe poznawanie zasad rządzących życiem społecznym. Jakość naszego życia zależy m.in. od znajomości tych zasad, bo jest ona uwarunkowana tym, jak radzimy sobie z problemami. Dlatego warto znać zasady rządzące społeczeństwem.

Twoje cele
  • Zidentyfikujesz główne etapy uspołecznienia jednostek ludzkich.

  • Scharakteryzujesz mechanizm funkcjonowania jednostek ludzkich w zbiorowościach społecznych.

  • Przeanalizujesz przykładowe ludzkie zachowania, wykorzystując w tym celu klasyczne koncepcje osobowości społecznej.