Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1ec9rXzM6EMm
Grafika przedstawia mózg z licznymi napisami po angielsku w poszczególnych częściach mózgu, na przykład: feeling, experience, memory, story, instinct.

Zaburzenia poznawcze

Współdziałanie z otoczeniem jest możliwe dzięki zaawansowanym procesom odbierania informacji, ich przetwarzania i przechowywania oraz wyprowadzania działań zwrotnych.
Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Funkcje poznawcze to szeroko pojęte procesy umożliwiające pełen kontakt i komunikację z otoczeniem. Można powiedzieć, że procesy poznawcze związane są z odbieraniem informacji ze środowiska, przekształcaniem ich i analizowaniem w celu wytworzenia adekwatnej odpowiedzi, czyli aktualnego zachowania. Do najważniejszych procesów poznawczych należy zaliczyć pamięć, funkcje językowe, funkcje wykonawcze, percepcję oraz uwagę.

Twoje cele
  • Wymienisz podstawowe funkcje poznawcze.

  • Poznasz przyczyny zaburzeń poszczególnych procesów poznawczych.

  • Opiszesz schorzenia, w których dochodzi do upośledzenia wszystkich funkcji poznawczych.