Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1Cw4bWY9EClt
Fotografia przedstawiająca siedem wielościennych kostek leżących na blacie. Na ścianach kostek widoczne są różne liczby.

Pozycja i rola społeczna

Źródło: domena publiczna.

Człowiek to istota społeczna. Rodzi się i już należy do jakiejś grupy społecznej. Najczęściej jest nią rodzina. Jeszcze tego wprawdzie nie wie, ale od razu zajmuje w niej określoną pozycję, pełni przypisaną mu rolę oraz osiąga określony status. Dzięki temu społeczeństwo może na niego spojrzeć niejako z własnego punktu widzenia, umieszczając go w porządku strukturalnym i stratyfikacyjnym. Brzmi to może zawile, ale dotyczy także ciebie. Nikt z nas nie może umknąć przed takimi klasyfikacjami. Lepiej je zatem znać.

Twoje cele
  • Zdefiniujesz podstawowe pojęcia opisujące relacje jednostki i grupy społecznej.

  • Scharakteryzujesz role społeczne człowieka w związku z jego przynależnością do różnych grup społecznych oraz problemy wynikające z wielości ról.

  • Opracujesz sposoby radzenia sobie z konfliktami w obrębie zestawów ról.