R1VRxg7lzjrbK
Ilustracja przedstawia zarys sylwetki człowieka z zaznaczonym mózgiem oraz rdzeniem kręgowym. Rdzeń położony jest wzdłuż całego tułowia. Od rdzenia biegną w bok linie - to nerwy.

Budowa rdzenia kręgowego

Rdzeń kręgowy ma kształt lekko spłaszczonego walca o średnicy od 9 do 13 mm i długości ok. 45 cm, którego wygięcia odpowiadają krzywiznom kręgosłupa.
Źródło: Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.

Rdzeń kręgowy to jedna z najważniejszych struktur centralnego układu nerwowego. Znajduje się w kanale kręgowym. W początkowym okresie rozwoju płodowego rdzeń biegnie przez całą długość kręgosłupa, jednak później, gdy wzrost kręgosłupa znacznie przyspiesza, rdzeń przestaje wypełniać kanał kręgowy na całej jego długości. U noworodka kończy się między drugim a trzecim kręgiem odcinka lędźwiowego kręgosłupa, a u osoby dorosłej – między kręgiem pierwszym a drugim tego odcinka, natomiast nić końcowa rdzenia kręgowego sięga drugiego kręgu guzicznego.

Twoje cele
  • Omówisz budowę rdzenia kręgowego.

  • Wyjaśnisz przebieg impulsacji nerwowej.

  • Omówisz funkcje rdzenia kręgowego.