Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RmhxKBFNDDVts
Zdjęcie przedstawia plastikowy kubek leżący na piasku. Kubek obmywa morska fala.

Źródła zanieczyszczeń hydrosfery

Źródło: dostępny w internecie: https://pixabay.com, domena publiczna.

Woda jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych związków chemicznych na Ziemi, a zarazem związkiem podstawowym, decydującym o życiu organizmów, w tym także człowieka. Woda wchodzi w skład organizmów, jest środowiskiem życia, składnikiem pożywienia, umożliwia przemianę materii. Zanieczyszczona woda może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia organizmów żywych oraz pogorszyć kondycję środowiska przyrodniczego. 

Twoje cele
  • Wyjaśnisz, jakie znaczenie ma woda dla życia i gospodarki człowieka.

  • Wymienisz źródła zanieczyszczeń hydrosfery.

  • Scharakteryzujesz poszczególne źródła zanieczyszczeń hydrosfery.

  • Określisz skutki zanieczyszczenia hydrosfery.