Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RF98jISlWj4Gv
Zdjęcie przedstawia rurę przesyłową. Jest ona zamontowana na stojącej stalowej konstrukcji tak, że nie dotyka powierzchni gruntu. Zarówno rura jak i grunt są pokryte śniegiem.

Kierunki eksportu i importu surowców energetycznych

Źródło: dostępny w internecie: pxhere.com, domena publiczna.

Intensywny rozwój gospodarczy świata – zarówno przemysłu, jak i części usług – jest ściśle związany z zasobami naturalnymi. Począwszy od XIX wieku obserwujemy coraz większą presję na pozyskiwanie surowców mineralnych, szczególnie energetycznych. Początkowo najważniejszą rolę w gospodarce odgrywał węgiel kamienny, później ropa i gaz oraz pierwiastki promieniotwórcze.

Paliwa nadal przeważają w strukturze wydobycia zarówno pod względem ilościowym, jak i wartościowym. Mimo upowszechniania się nowych źródeł energii surowce energetyczne sumarycznie dominują również w bilansie energetycznym świata. W przypadku wielu państw są jedynym lub głównym źródłem energii elektrycznej i cieplnej. Handel surowcami energetycznymi ma ogromny udział w strukturze transportowej, a każdego dnia miliardy ton przewożone są statkami, przesyłane rurociągami i gazociągami.

Twoje cele
  • Wymienisz głównych eksporterów i importerów surowców energetycznych na świecie.

  • Omówisz sposoby transportu surowców między krajami i kontynentami.

  • Scharakteryzujesz główne kierunki transportu przesyłowego.

  • Podasz przykłady rurociągów i gazociągów na świecie.