Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RnycEcnxfbBUk
Ilustracja przedstawia scenę zdjęcia Chrystusa z krzyża. Chrystus jest niesiony przez kobiety i mężczyzn ubranych w starożytne stroje. Kobiety płaczą, jedna z kobiet klęcząca blisko Chrystusa całuje go w policzek.

Sposoby eksponowania ludzkiego cierpienia w Lamencie świętokrzyskim

Źródło: Naśladowca Rogiera van der Weydena, Zdjęcie z krzyża, ok. 1490, domena publiczna.
Psalm 38 (37)

Błaganie nieszczęśliwego grzesznika

Jestem zgnębiony, nad miarę pochylony,
przez cały dzień chodzę smutny.
Bo ogień trawi moje lędźwie
i w moim ciele nie ma nic zdrowego.
Jestem nad miarę wyczerpany i załamany;
skowyczę, bo jęczy moje serce

psalm Źródło: Psalm 38 (37), [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. W przekładzie z języków orginalnych, oprac. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, wyd. trzecie poprawione, Poznań–Warszawa 1980, s. 602.

Cierpienie stanowi jedną z tajemnic ludzkiej egzystencji. Udręczony człowiek może odczuwać nie tylko ból fizyczny, ale również trudny do zdefiniowania ból duchowy. Nieprzypadkowo już starogreccy filozofowie, mędrcy indyjscy i myśliciele chrześcijańscy zastanawiali się, jaki jest sens doświadczanego przez człowieka bólu. Udręka jest więc problemem filozoficznym i religijnym. Jako motyw cierpienie często pojawiało się w literaturze i sztuce średniowiecza. Charakterystycznym przykładem wyeksponowania ludzkiego wymiaru cierpienia oraz reakcji, jakich można doświadczać w związku z tym stanem, jest Lament świętokrzyski – liryk znany również pod tytułem Żale Matki Boskiej pod krzyżem.

Twoje cele
  • Opowiesz o funkcjonowaniu motywu dolorystycznego w średniowieczu.

  • Przeanalizujesz sposoby eksponowania cierpienia matki i syna w Lamencie świętokrzyskim.

  • Nazwiesz przeżycia wewnętrzne podmiotu lirycznego w Lamencie świętokrzyskim.

  • Wyjaśnisz, jakie funkcje pełnią w wierszu środki stylistyczne.