Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Motyw cierpienia Chrystusa w sztuce średniowiecza

RGP53wccByLF41
Albrecht Bouts, Chrystus bolejący, fragment, ok. 1490
Źródło: licencja: CC 0 1.0.
Tadeusz Różewicz Drewno

Drewniany Chrystus
z średniowiecznego misterium
idzie na czworakach

cały w czerwonych drzazgach

w cierniowej obroży
z opuszczoną głową
zbitego psa

jak to drewno łaknie

roz Źródło: Tadeusz Różewicz, Drewno, [w:] tegoż, Poezja, t. 2, red. J. Stolarczyk, Wrocław 2006, s. 32.

– pisał Tadeusz Różewicz w wierszu Drewno.

Umberto Eco Męka, śmierć, męczeństwo

Sztuka wczesnochrześcijańska ograniczała się do wyidealizowanych portretów Chrystusa jako dobrego Pasterza. W ikonografii tego okresu ukrzyżowanie było motywem niedopuszczalnym i można się było odwołać najwyżej do abstrakcyjnego symbolu krzyża. Pojawiła się teza, że unikanie wizerunków umęczonego Chrystusa wynikało z teologicznych kontrowersji i miało być odpowiedzią na heretycki pogląd negujący boską naturę Chrystusa i uznający tylko jego człowieczeństwo.

eco Źródło: Umberto Eco, Męka, śmierć, męczeństwo, [w:] tegoż, Historia brzydoty, tłum. A. Gołębiewska, Poznań 2007, s. 49.
RdDJTHELQdXRM
Giotto di Bondone, Opłakiwanie Chrystusa, 1304–1306
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
Umberto Eco Męka, śmierć, męczeństwo

Biczowanego, krwawiącego i sponiewieranego, oszpeconego bólem, ukrzyżowanego Chrystusa zacznie uważać się za prawdziwego człowieka dopiero w dojrzałym średniowieczu. W dodatku przedstawienia przybicia do krzyża oraz różnych etapów męki Pańskiej nabiorą głęboko realistycznego charakteru, a cierpienie Chrystusa zacznie być uważane za potwierdzenie jego ludzkiej natury. Na fresku Opłakiwanie Chrystusa Giotta [...] wszystkie postaci, nie włączając aniołów, płaczą i budzą współczucie u każdego z wiernych, który chciałby się z nimi identyfikować. Tym torem obraz cierpiącego Chrystusa przeniknie również do kultury renesansu i baroku, wyrażając się w coraz szerzej obecnej idei zmysłowości bólu, w świetle której pokazywanie udręczonego oblicza i skatowanego ciała będzie z jednej strony budzić aprobatę, a z drugiej wywoła reakcję ambiwalentną, w którą mieliśmy do czynienia w filmie Pasja Mela Gibsona, który mękę Chrystusa pokazał daleko bardziej brutalnie niż zazwyczaj.

eco2 Źródło: Umberto Eco, Męka, śmierć, męczeństwo, [w:] tegoż, Historia brzydoty, Poznań 2007, s. 49.

Lament świętokrzyski

Najbardziej znanym utworem w polskiej literaturze, ukazującym ludzki wymiar cierpienia Maryi i Chrystusa, jest Lament świętokrzyski. Określa się go jako „arcydzieło czystej liryki, wyrażające cierpienie osamotnionej jednostki, podniesione do godności najgłębszego ludzkiego doświadczenia egzystencjalnegomicharcydzieło czystej liryki, wyrażające cierpienie osamotnionej jednostki, podniesione do godności najgłębszego ludzkiego doświadczenia egzystencjalnego”.

mich

Lament świętokrzyski to anonimowy wiersz z końca XV wieku. Jest on nazywany świętokrzyskim, ponieważ pochodzi z klasztoru benedyktynów na Łysej Górze, zwanej Świętym Krzyżem. Liryk ten znany jest również jako Żale Matki Boskiej pod krzyżem lub Plankt świętokrzyski, co oznacza, że jest to typ planktuplanktplanktu (łac. planctus – płacz, narzekanie) – utworu wyrażającego żallamentacjautworu wyrażającego żal z powodu śmierci bliskiej osoby i nawołującego do współcierpienia. Anonimowy autor nie zatytułował swojego wiersza. Był to zabieg charakterystyczny dla literatury średniowiecznej, tworzonej na większą chwałę Boga (łac. ad maiorem Dei gloriamad maiorem Dei gloriamad maiorem Dei gloriam), a nie dla sławy artysty. Dlatego umownie za tytuł tego wiersza przyjmuje się pierwszy wers – Posłuchajcie, bracia miła, czyli jego incipitincipitincipit (łac. incipere – rozpoczynać). Lament wzorowany był na łacińskiej pieśni Stabat mater dolorosadoloryzmStabat mater dolorosa (Stała matka boleściwa), napisanej w XIII wieku we Włoszech przez Jacopone’a da Todiego. Prawdopodobnie był częścią misteriummisteriummisterium odgrywanego w Kościele katolickim w Wielki Piątek. Lament świętokrzyski uważany jest za jedno z największych arcydzieł liryki średniowiecznej.

bracia miła
Kcęć wam skorżyć krwawą głowę
Jen mi się zstał w Wielki Piątek
krwawe gody
I tegociem ożalała
Zamęt ciężki dostał się mie, ubogiej żenie
wybrany
rozdziel
wszakom
bych się ucieszyła
moja nadzieja miła
Niecoć bych ci wspomagała
krzywo wisa
nie lza dosiąc
rzekęcy
sprochniało
miłe i żądnie maciory
By wam nad dziatkami nie były takie to pozory, Jele ja nieboga ninie dziś zeźrzała
krasnym
nie będąc w żadnej winie
na krzyżu rozbitego
Lament świętokrzyski

Posłuchajcie, bracia miłabracia miłabracia miła,
Kcęć wam skorżyć krwawą głowęKcęć wam skorżyć krwawą głowęKcęć wam skorżyć krwawą głowę;
Usłyszycie moj zamętek,
Jen mi się zstał w Wielki PiątekJen mi się zstał w Wielki PiątekJen mi się zstał w Wielki Piątek.

Pożałuj mię, stary, młody,
Boć mi przyszły krwawe godykrwawe godykrwawe gody;
Jednegociem Syna miała
I tegociem ożalałaI tegociem ożalałaI tegociem ożalała.

Zamęt ciężki dostał się mie, ubogiej żenieZamęt ciężki dostał się mie, ubogiej żenieZamęt ciężki dostał się mie, ubogiej żenie,
Widzęć rozkrwawione me miłe narodzenie,
Ciężka moja chwila, krwawa godzina,
Widzęć niewiernego Żydowina,
Iż on bije, męczy mego miłego Syna.

Synku miły i wybranywybranywybrany,
RozdzielrozdzielRozdziel z matką swoją rany!
wszakomwszakomwszakom cię, Synku miły, w swem sercu nosiła,
A takież tobie wiernie służyła,
Przemow k matce, bych się ucieszyłabych się ucieszyłabych się ucieszyła,
Bo już jidziesz ode mnie, moja nadzieja miłamoja nadzieja miłamoja nadzieja miła.

Synku, bych cię nisko miała,
Niecoć bych ci wspomagałaNiecoć bych ci wspomagałaNiecoć bych ci wspomagała;
Twoja głowka krzywo wisa, tęć bych ja podparła,
Krew po tobie płynie, tęć bych ja utarła,
Picia wołasz, piciać bych ci dała,
Ale nie lza dosiącnie lza dosiącnie lza dosiąc twego świętego ciała.

O anjele Gabryjele,
Gdzie jest ono twe wesele,
Cożeś mi go obiecował tako barzo wiele,
rzekęcyrzekęcyrzekęcy: Panno, pełna jeś miłości,
A ja pełna smutku i żałości,
SprochniałosprochniałoSprochniało we mnie ciało i moje wszytki kości.

Proścież Boga, wy miłe i żądne maciorymiłe i żądnie maciorymiłe i żądne maciory,
By wam nad dziatkami nie były takie to pozoryBy wam nad dziatkami nie były takie to pozory, Jele ja nieboga ninie dziś zeźrzałaBy wam nad dziatkami nie były takie to pozory,
Jele ja nieboga ninie dziś zeźrzała
Nad swym, nad miłym Synem krasnymkrasnymkrasnym,
Iż on cirpi męki nie będąc w żadnej winienie będąc w żadnej winienie będąc w żadnej winie.

Nie mam ani będę mieć jinego,
Jedno ciebie, Synu, na krzyżu rozbitegona krzyżu rozbitegona krzyżu rozbitego.

lament Źródło: Lament świętokrzyski, [w:] Jerzy Starnawski, Średniowieczna poezja religijna, Warszawa 1952, s. 81–82.

Słownik

ad maiorem Dei gloriam
ad maiorem Dei gloriam

(łac.) sentencja oznaczająca „na większą chwałę Boga”

doloryzm
doloryzm

(łac. dolor – ból, cierpienie) motyw w sztuce i literaturze średniowiecza eksponujący cierpienie Matki Boskiej i kult śmierci Chrystusa

incipit
incipit

(łac. incipere – zaczynać) pierwsze słowa tekstu, umownie uznawane za tytuł utworu zapisywany w nawiasie kwadratowym, np. [Posłuchajcie, bracia miła]

kompasja
kompasja

(łac. compassio – współczucie) litość, miłosierdzie

lamentacja
lamentacja

(łac. lamentatio – płacz, jęk) skarga, narzekanie, lament, płacz; także utwór poetycki wyrażający rozpacz, nieszczęście, żałobę

misterium
misterium

(łac. mysterium – tajemnica, kult religijny) jeden z rodzajów średniowiecznego dramatu liturgicznego

perizonium
perizonium

(gr. peri – wokół + gr. zone – pas) materiałowa opaska na biodrach ukrzyżowanego Chrystusa

pieta
pieta

(wł. pietà – miłosierdzie, litość; z łac. pietas – miłość zgodna z powołaniem) motyw w sztukach plastycznych przedstawiający Matkę Boską trzymającą na kolanach ciało Jezusa zdjętego z krzyża

plankt
plankt

(łac. planctus – narzekanie, płacz) utwór wyrażający żal po śmierci bliskiej osoby, nawołujący do współcierpienia