Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1be3PzLUSOOr
Ilustracja przedstawia pochód na ulicy, prawdopodobnie jest to procesja kościoła katolickiego na święto Bożego Ciała. Ludzie w regionalnych strojach niosą krzyż oraz flagi Polski a także figurę Jezusa Chrystusa.

Rozmieszczenie głównych religii na świecie

Źródło: Przykuta, dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/, licencja: CC BY-SA 3.0.

Znasz już różne podziały religii i potrafisz opisać ich wpływ na życie ludności oraz gospodarkę. Ten e‑materiał jest kontynuacją tych zagadnień. Zwrócono w nim szczególną uwagę na rozmieszczenie głównych religii i wyznań na świecie, a także na procentowy udział liczby ich wyznawców w ogólnej liczbie ludności państw świata. Na tej lekcji przypomnisz sobie lub poznasz też ważniejsze ośrodki pielgrzymkowe i miejsca święte poszczególnych religii na świecie.

Twoje cele
  • Wskażesz na mapie i na podstawie zdjęć rozpoznasz miejsca święte wybranych religii.

  • Scharakteryzujesz przestrzenne zróżnicowanie dominujących religii na świecie.

  • Porównasz przestrzenne zróżnicowanie udziału wyznawców wybranych religii w ogólnej liczbie ludności w różnych państwach świata.