Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RrJTkKXpX7tTo
Zdjęcie przedstawia grupę dzieci stojących przed drewnianym płotem, za którym jest drewniany dom. Dzieci są w różnym wieku. Stoją boso. Między nimi są dwie kobiety. Na zdjęciu w prawym dolnym rogu jest napis: Czerwony Krzyż, dnia 1 października 33 r.

Rozwój szkolnictwa wyższego i nauki - osiągnięcia

Uczniowie szkoły powszechnej w Czerwonym Krzyżu na Suwalszczyźnie przed budynkiem szkolnym, 1933 rok.
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, domena publiczna.

II Rzeczpospolita mogła poszczycić się wybitnymi naukowcami o światowej renomie. Pierwszy prezydent, zamordowany w zamachu Gabriel Narutowicz, przez 30 lat pracował w Szwajcarii. Stworzył tam system elektrowni wodnych, które już na początku XX wieku praktycznie uniezależniły ten kraj od węgla. W wolnej Polsce Narutowicz, nim został prezydentem, kierował z wielkimi sukcesami ministerstwem robót publicznych. On i inni naukowcy zaangażowani w odbudowę państwa musieli zmagać się gigantycznymi problemami wynikającymi z zapóźnienia cywilizacyjnego jeszcze z czasów Rzeczpospolitej szlacheckiej i powszechnej biedy okresu zaborów.

Polskie odkrycia i wynalazki nie zawsze przekładały się na wzrost poziomu zamożności całego kraju, a z wiedzy naszych naukowców korzystali inni. Matematycy ze szkoły lwowskiej przysłużyli się przy konstrukcji amerykańskiej bomby atomowej. Polacy w czasie drugiej wojny światowej byli też autorami takich wynalazków, jak ręczny wykrywacz min i walkie talkie. Sukcesy nauki dwudziestolecia międzywojennego nie zmieniały jednak faktu, że społeczeństwo II Rzeczpospolitej było w większości niewykształcone.

W 1918 r. na Polesiu, na ziemiach dawnego zaboru rosyjskiego, wśród ludności powyżej 10. roku życia było 71 proc. analfabetów. Średnia analfabetyzmu dorosłych w Polsce wynosiła 33 proc. Aż 92 proc. szkół było jednoklasowymi szkołami elementarnymi, jedyne 2 proc. stanowiły szkoły siedmioklasowe. Około 94 proc. szkół nie miało odpowiednich budynków i brakowało w nich nauczycieli. Wśród nauczycieli tyko 30 proc. miało ukończone seminaria nauczycielskie. W pierwszym roku po odzyskaniu niepodległości do szkół chodziło jedyne 45 proc. dzieci.

R1U8vK59ZhIWG1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Scharakteryzujesz system szkolnictwa w II Rzeczypospolitej i wyjaśnisz, dlaczego wymagał on naprawy.

  • Porównasz szkolnictwo wyższe w Polsce w okresie międzywojennym ze współczesnym.

  • Przedstawisz najważniejsze polskie osiągnięcia naukowe w dwudziestoleciu międzywojennym.