Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1A4idgcS6xgE
Zdjęcie przedstawia kobietę mającą na uszach słuchawki. Kobieta siedzi przed monitorem komputera.

Wprowadzenie do edycji dźwięku - importowanie i eksportowanie dźwięku w programie Audacity

Źródło: Kelly Sikkema, domena publiczna.

Aby rozpocząć pracę z plikami dźwiękowymi w programie Audacity, trzeba je do niego zaimportować. Można zastosować różne formaty. Po skończonej pracy edycyjnej należy plik wyeksportować, zapisując zmiany, jakich dokonaliśmy. Tu również możemy zastosować odpowiedni format, wybrać lokalizację nowo powstałego pliku i nadać mu odpowiednią nazwę.

Dla zainteresowanych

Więcej informacji znajdziesz w e‑materiałach:

Twoje cele
  • Zapoznasz się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi dźwięku, np. wysokość, głośność, barwa i czas trwania dźwięku.

  • Wyjaśnisz, czym różni się import plików od ich eksportu na podstawie programu Audacity.

  • Zaimportujesz pliki w wybranym formacie do programu Audacity.

  • Wyeksportujesz z programu Audacity dźwięk skompilowany z dwóch śladów.