Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
RsJgTCdr13iWI
Zdjęcie przedstawia zbiórkę pieniędzy w Krakowie. Środkiem ulicy jedzie samochód, na jego dachu stoją kobiety i trzymają puszki na długich tyczkach. Idący ulicą ludzie wrzucają do puszek datki.

Historia organizacji pozarządowych w Polsce

Zbiórka pieniędzy w Krakowie na rzecz pomocy bezrobotnym, pod hasłem Święty Mikołaj dla dzieci bezrobotnych, 1936 r. Tak jak dawniej, także dziś w zbiórki publiczne angażują się aktorzy, politycy. Zastanów się, jakie znasz akcje charytatywne, w które angażują się znane osobistości.
Źródło: NAC, domena publiczna.

Działalność społeczna i dobroczynna w Polsce jest ściśle związana z tradycją chrześcijańską średniowiecznej Europy. Założona w 1357 r. przez króla Kazimierza Wielkiego fundacja szpitalna dla górników w Bochni przetrwała do czasów II Rzeczypospolitej, kiedy to nastąpił rozwój organizacji pozarządowych w formie podobnej do funkcjonującej współcześnie.

Twoje cele
  • Przedstawisz historię rozwoju sektora pozarządowego w Polsce po 1918 r.

  • Wyjaśnisz wpływ organizacji pozarządowych na rozwój polskiej gospodarki oraz społeczeństwa obywatelskiego.

  • Przeanalizujesz zmieniające się ramy prawne, które określały zakres funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji w Polsce.

  • Scharakteryzujesz różnice w podejściu władz państwowych do organizacji pozarządowych w XX w.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida